Št. Naslov SRS MSRP
1 Povračilo potnih stroškov (SPP-009-S) 13.6., 13.8., 13.20.  
2 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
3 Službeno potovanje v tujino - poračun v EUR (STR-009-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19..1/1-a., 19.116., 19.120/1-a., 19.140/1-a,b.
4 Službeno potovanje v državi - plačilo po obračunu (STR-008-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19..1/1-a., 19.116., 19.120/1-a., 19.140/1-a,b.
5 Službeno potovanje v državi- prejem predujma (STR-007-MS) 13.8, 13.18/1-f, 13.20 MRS: 19.11/1, 19.16., 19.140/1-b.
6 Poslovna uspešnost ‒ brez obračunane dohodnine (STR-064-MS) 13.3., 13.7., 13.8. MRS: 19.9., 19.11., 19.19., 19.22.
7 Poslovna uspešnost ‒ z obračunano dohodnino (STR-065-MS) 13.3., 13.7., 13.8. MRS: 19.9., 19.11., 19.19., 19.22.
8 Invalidsko podjetje - obračun plač (odstopljeni prispevki) (STR-031-MS) 13.1, 13.3., 13.7, 13.8., 13.10, 13.18 MRS: 19.5/1-a-i,ii,iii., 19.5/1-b-ii., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
9 Plača - glavni delodajalec (STR-020-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18., 13.20. MRS: 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
10 Nadomestilo za neizrabljen dopust - smrt delavca (STR-055A-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18. MRS: 19.6., 19.7., 19.9.,19.11/1-a., 19.14.
11 Nadomestilo za neizrabljen dopust - smrt delavca (STR-055-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18. MRS: 19.6., 19.7., 19.9.,19.11/1-a., 19.14.
12 Plača z boniteto (STR-049-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18., 13.20. MRS: 19.5/1-a-i,ii,iii,iv., 19.5/1-b-ii., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
13 Akontacija zaposlenemu za nakup strokovne literature v tujini (TER-019-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
14 Regres za letni dopust - brez obračunanih prispevkov (STR-039A-MS) 13.3., 13.7. MRS: 19.6., 19.9., 19.14., 19.17.
15 Regres za letni dopust - brez obračunanih prispevkov (STR-039-MS) 13.3., 13.7. MRS: 19.5/1-a-ii.,19.6., 19.9/1-b., 19.14., 19.17.
16 Rezervacije - dolgoročni zaslužki zaposlenih (oblikovanje-MS) (REZ-015-MS) 10.3., 10.5., 13.1., 13.3. MRS: 19.153., 19.154., 37.11/1-b, 37.14., 37.17., 37.23.
17 Rezervacije - dolgoročni zaslužki zaposlenih (poraba-MS) (REZ-016-MS) 10.7, 13.1., 13.3., 13.7., 13.8., 13.10. MRS: 19.153., 19.154., 37.11/1-b, 37.14., 37.17., 37.23.
18 Izplačilo nagrade (DEN-019-S) 13.1., 13.3., 13.7.  
19 Rezervacije za tožbe - delovni spor (REZ-017-MS) 10.2., 10.3., 10.5., 10.10., 10.18., 10.19., 10.31., 13.3., 13.9. MRS: 19.5, 19.11., 37.14., 37.23., 37.23., 37.36.
20 Jubilejna nagrada - oblikovanje rezervacij (REZ-018-MS) 10.2., 10.3., 10.5., 13.3. MRS: 19.153, 19.154., 37.14., 37.15., 37.23., 37.36.