Št. Naslov SRS MSRP
1 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
2 Akontacija zaposlenemu za nakup strokovne literature v tujini (TER-019-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
3 Stopnja dokončanosti, kazen/penali (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-053-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31., 4.3., 12.1., 13.1., 15.16.(2019), 15.17.(2019), 15.45.(2019), 15.47.(2019), 15.48.(2019) MSRP: 15.10., 15.31, 15.32., 15.35., 15.39., 15.40., 15.44., 15.50., 15.51., 15.52., 15.53., 15.95., 15.98 15.B18., 15.B19.
4 Regres za letni dopust - brez obračunanih prispevkov (STR-039A-MS) 13.3., 13.7. MRS: 19.6., 19.9., 19.14., 19.17.
5 Regres za letni dopust - brez obračunanih prispevkov (STR-039-MS) 13.3., 13.7. MRS: 19.5/1-a-ii.,19.6., 19.9/1-b., 19.14., 19.17.
6 Regres za letni dopust- obračunani prispevki (STR-040A-MS) 13.3., 13.7., 13.18/1- f MRS: 19.6., 19.9., 19.14., 19.17.
7 Regres za letni dopust- obračunani prispevki (STR-040-MS) 13.3., 13.7., 13.18/1- f MRS: 19.6., 19.9., 19.14., 19.17.
8 Nadomestilo za neizrabljen dopust - smrt delavca (STR-055A-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18. MRS: 19.6., 19.7., 19.9.,19.11/1-a., 19.14.
9 Nadomestilo za neizrabljen dopust - smrt delavca (STR-055-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18. MRS: 19.6., 19.7., 19.9.,19.11/1-a., 19.14.
10 Plača z boniteto (STR-049-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18., 13.20. MRS: 19.5/1-a-i,ii,iii,iv., 19.5/1-b-ii., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
11 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31/1., 4.3., 12.1., 13.1., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., MSRP: 15.31., 15.34., 15.46., 15.47.
12 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31., 4.3., 12.1., 13.1., 15.3. MRS: 2.21., 2.34., 2.35., 18.9., 18.14., 19.10.
13 Invalidsko podjetje - obračun plač (odstopljeni prispevki) (STR-031-MS) 13.1, 13.3., 13.7, 13.8., 13.10, 13.18 MRS: 19.5/1-a-i,ii,iii., 19.5/1-b-ii., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
14 Odpravnina iz poslovnih razlogov - presega 10-kratnik osnove (STR-037-MS) 13.3, 13.7., 13.18/1-e, f MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166., 19.167.
15 Izplačilo nagrade (DEN-019-S) 13.1., 13.3., 13.7.  
16 Jubilejna nagrada - z obračunom prispevkov in davkov (STR-041-MS) 13.3., 13.7., 13.8., 13.15., 13.18/1- f MRS: 19.5/1-c-ii, 19.8/3., 19.153/1-b, 24.9/2-c.
17 Neobdavčena odpravnina ob upokojitvi - v breme rezervacij (STR-034-MS) 8.8/2., 10.1., 10.2., 10.22., 10.34., 10.35., 13.18/1-e MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167. 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13., 37.20., 37.23., 37.36.
18 Plača - glavni delodajalec (STR-020-MS) 13.1., 13.3., 13.6., 13.7., 13.8., 13.10., 13.18., 13.20. MRS: 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
19 Jubilejna nagrada - oblikovanje rezervacij (STR-043-MS) 10.1., 10.2., 10.34., 13.3., 13.7., 13.8. MRS: 19.5/1-c-ii, 19.8/3., 19.153/1-b, 24.9/2-c., 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13., 37.20., 37.23., 37.36.
20 Odpravnina ob upokojitvi - stroški obdobja (STR-033-MS) 8.8., 13.18/1-e MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167.