Št. Naslov SRS MSRP
1 Ocenjeni stroški odstranitve opreme (OOS-014-MS) 1.10, 1.52., 1.56., 10.6., 10.7. MRS: 16.10., 16.16, 16.48., 16.55., 16.57., 16.59., 37.7., 37.14., 37.49., 37.61.
2 Poroštvo za posojilo drugega podjetja (FIO-006-MS) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.14., 9.16., 9.23/1-a, 9.25/1-i, 10.4., 10.5., 10.9., 10.27/1-e MRS: 37.27., 37.29., MSRP: 9.2.3., 9.3.1.1., 9.4.2.1., 9.5.1.1., 9.5.3.1., 9.5.5.6., 9.B2.5.
3 Pravica do vračila kupljenega blaga (blago ni vrnjeno) ‒ prodajalec (TER-067-S) 10.1., 10.2., 10.5., 10.7., 10.16., 10.21., 15.11, 15.13, 15.23., 15.26.  
4 Pravica do vračila kupljenega blaga (blago je vrnjeno) ‒ prodajalec (TER-066-S) 10.1., 10.2., 10.5., 10.7., 10.16., 15.11, 15.13, 15.23., 15.26.  
5 Najem in povrnitev v prvotno stanje (odloženi davki) (NAJ-038-MS) Okvir B/7., 1.27/1., 1.27/2., 10.1/1., 10.3., 10.10., 10.33. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.12., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61., MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30., OPMSRP 1: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8.
6 Neobdavčena odpravnina ob upokojitvi - v breme rezervacij (STR-034-MS) 8.8/2., 10.1., 10.2., 10.22., 10.34., 10.35., 13.18/1-e MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167. 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13., 37.20., 37.23., 37.36.
7 Jubilejna nagrada - oblikovanje rezervacij (STR-043-MS) 10.1., 10.2., 10.34., 13.3., 13.7., 13.8. MRS: 19.5/1-c-ii, 19.8/3., 19.153/1-b, 24.9/2-c., 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13., 37.20., 37.23., 37.36.
8 Obdavčena odpravnina ob upokojitvi v breme rezervacij (STR-035-MS) 8.8., 10.1., 10.2., 10.22., 10.34., 13.18/1-e, 23.13/1-b MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167. 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13.., 37.20., 37.23., 37.36.
9 Jubilejna nagrada - oblikovanje rezervacij (REZ-018-MS) 10.2., 10.3., 10.5., 10.34., 13.3. MRS: 19.5, 19.8/4., 19.153, 19.154., 37.5., 37.7., 37.23., 37.36.
10 Rezervacije za tožbe - Napaka na proizvodu (REZ-001-MS) 10.1/1, 10.2., 10.5., 10.7., 10.14., 10.21., 10.28., 10.31., MRS: 37.10/1,2,3., 37.12., 37.14., 37.19., 37.20., 37.23., 37.37., 37.46., 37.61.
11 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba v obdobju (REZ-004-MS) 10.1., 10.2., 10.14., 10.22., 10.34., 10.35, MRS: 19.165/1-b,. 37.10/1,2,3,. 37.12,. 37.14,. 37.17/1-a,. 37.23,. 37.46,. 37.59,. 37.76.
12 Garancije - poraba rezervacij (odloženi davki) (ODD-002-MS) Okvir B/7., 10.2., 10.3., 10.5., 10.35. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.7., 37.14., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37.
13 Garancije - oblikovanje rezervacij (odloženi davki) (ODD-001-MS) Okvir B/7., 10.2., 10.3., 10.5., 10.35. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.7., 37.14., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37.
14 Rezervacije za tožbe - delovni spor (REZ-017-MS) 10.2., 10.3., 10.5., 10.10., 10.18., 10.19., 10.31., 13.3., 13.9. MRS: 19.5, 19.154., 37.5., 37.7., 37.23., 37.36.
15 Kočljiva pogodba - najem poslovne stavbe (poraba-MS) (REZ-010-MS) 10.3., 10.12, 10.14., 10.27/1-f MRS: 37.12., 37.14., 37.20., 37.23., 37.36., 37.37., 37.48., 37.61., 37.66., 37.68.
16 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba za leto 2015 (REZ-007-MS) 10.1., 10.3, 10.34. MRS: 19.165/1-b,. 37.10/1,2,3,. 37.12,. 37.14,. 37.17/1-a,. 37.23,. 37.46,. 37.59,. 37.76.
17 Kočljiva pogodba - prodajna pogodba (poraba-MS) (REZ-014-MS) 10.3., 10.12, 10.14., 10.27/1-f MRS: 37.12., 37.14., 37.20., 37.23., 37.36., 37.37., 37.48., 37.61., 37.66., 37.68.
18 Rezervacije za reorganizacijo (REZ-002-MS) 10.1/1, 10.2., 10.5., 10.13, 10.14., 10.27/1-g, 10.28. MRS: 37.10/1,2,3., 37.12., 37.14., 37.19., 37.23., 37.37., 37.70/1-a., 37.73., 37.76., 37.80.
19 Kočljiva pogodba - prodajna pogodba (REZ-013-MS) 10.3., 10.12, 10.14., 10.27/1-f MRS: 37.12., 37.14., 37.20., 37.23., 37.36., 37.37., 37.48., 37.61., 37.66., 37.68.
20 Rezervacije za reorganizacijo in stroški nove dejavnosti (REZ-006-MS) 10.1/1, 10.2., 10.5., 10.13, 10.14., 10.27/1-g, 10.28. MRS: 37.10/1,2,3., 37.12., 37.14., 37.19., 37.23., 37.37., 37.70/1-a., 37.73., 37.76., 37.80.