Št. Naslov SRS MSRP
1 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) 5.1., 5.3., 5.13., 5.18., 15.13.(2019), 15.15.(2019), 15.22.(2019) MSRP: 15.6., 15.10., 15.31.
2 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) 5.1., 5.3., 5.13., 5.18., 15.1., 15.3., 15.11., 15.13. MRS: 18.9., 18.14., 18.15.
3 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10., 15.12. MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
4 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10.(2019), 15.12.(2019) MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
5 Kriptovalute - plačilno sredstvo pri prodajalcu (nabavna vrednost) (DEN-018-S) 3.2., 3.10., 3.17., 3.25., 15.6.(2019)., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019), 15.26.(2019).  
6 Prodaja zgradbe in povratni najem (NAJ-045-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 14.5., 15.64.(2019), 15.66.(2019).  
7 Podnajem, ki je razvrščen kot poslovni najem (NAJ-021-MS) 1.4., 1.27/1., 1.27/2., 1.46/1-u., 1.60., 1.61., 5.21., 6.23/1-c., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
8 Podnajem, ki je razvrščen kot finančni najem (NAJ-020-MS) 1.4., 1.27/1., 1.27/2., 1.46/1-u., 1.60., 1.61., 5.21., 6.23/1-c., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
9 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
10 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
11 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11. MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
12 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
13 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
14 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008A-MS) 3.2., 3.7., 3.17., 3.22/1-b, 3.28., 3.30., 15.7.(2019) MRS: 32.35., 39.14., 39.45., 39.46., 39.35., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
15 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008-MS) 3.2., 3.7., 3.17., 3.22/1-b, 3.28., 3.30., 15.7. MRS: 32.35., 39.14., 39.35., 39.45., 39.46., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
16 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) 6.6., 6.7., 6.11., 6.13., 6.15, 6.22./1-a., 6.25., 6.29/4., 15.61.(2019). MRS: 40.7., 40.8., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.30,. 40.53., 40.56., 40.65.
17 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) 6.6., 6.7., 6.11., 6.13., 6.15, 6.22./1-a, 6.22/1-e, 6.25., 6.29/4, 15.34 MRS: 40.5/4., 40.7., 40.8., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.21., 40.30,. 40.53., 40.56., 40.65.
18 Naložbena nepremičnine po NV - prodaja, poslovni prihodki (NNP-008-MS) 6.1., 6.11., 6.22/1.a., 6.30., 15.6. MRS: 40.7., 40.8/., 40.30,. 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69.
19 Naložbena nepremičnine po NV - prodaja, poslovni prihodki (NNP-008-MS) 6.1., 6.11., 6.22/1-a, 6.30., 15.6.(2019). MRS: 40.7., 40.30., 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69. MSRP: 15.22., 15.31.
20 Poslovni najem vozila - s plačilom pologa (AČR-005-MS) 11.3., 11.10/1, 11.23., 11.30./1-a, 15.22./1-c MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.