Št. Naslov SRS MSRP
1 Zamenjava zemljišč - ni trgovalne vsebine (OOS-055-MS) 1.13., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
2 Zamenjava zemljišč - ni trgovalne vsebine (OOS-055-MS) 1.13, 15.6 MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
3 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10., 1.21., 1.49, 11.7., 11.14., 11.30/1-d., 11.36., 15.5., 15.14. MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.23., 20.26.
4 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10, 1.21., 11.7., 11.14., 11.36., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.26.
5 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) 12.18/1-b, 12.22., 15.22/1-b, 15.40. MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
6 Najemnina za več let (AČR-003A-MS) 12.18/1-b., 12.22., 15.67.(2019) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B44.
7 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069A-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 12.22., 15.64.(2019), 15.65.(2019)  
8 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069-S) 1.27., 1.28., 1.60., 1.61., 12.22., 15.22/1-b,15.37,15.38 16.69., 17.58., 17.59., 17.60., 17.63., 17.64.
9 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6. MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.71.
10 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
11 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
12 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
13 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
14 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35.,15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
15 Prodaja opreme, nabavljene od malega zavezanca za DDV (OOS-064-MS) 1.9., 1.18., 1.23., 1.30., 14.5., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.61., 16.62., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 16.72., MSRP: 15.31.
16 Zamenjava zemljišč – trgovalna vsebina (OOS-066-MS) 1.13., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
17 Zamenjava zemljišč – trgovalna vsebina (OOS-066-MS) 1.13, 15.6 MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
18 Zamenjava opreme A za opremo B (OOS-058-MS) 1.13., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
19 Zamenjava opreme A za opremo B (OOS-058-MS) 1.13., 15.6. MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
20 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.5. MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.62, 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.26., 20.27.