Št. Naslov SRS MSRP
1 Obračun amortizacije zemljišča (kamnolom) (OOS-011-MS) 1.19, 1.20, 1.23, 1.52 MRS: 16.48., 16.57., 16.58., 16.60.
2 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.6.(2019) MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.27.
3 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.5. MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.62, 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.26., 20.27.
4 Nakup nove poslovne zgradbe (OOS-008-MS) 1.10., 1.18., 1.52., 1.53., 1.54. MRS: 16.10., 16.30., 16.43,. 16.50., 16.55., 16.57., 16.58., 16.62.
5 Razporeditev nabavne vrednosti zgradbe na sestavne dele (OOS-001-MS) 1.10, 1.11., 1.19. MRS: 16.10, 16.13., 16.14., 16.43., 16.44, 16.45., 16.46., 16.47.,16.50., 16.57,. 16.62.
6 Zamenjava dela zgradbe – prej enotno sredstvo (OOS-003-MS) 1.11, 1.16, 1.20 MRS: 16.10, 16.13., 16.14., 16.43., 16.44., 16.45., 16.46., 16.47., 16.50., 16.52.
7 Ureditev zunanjega parkirišča (OOS-002-MS) 1.11. MRS: 16.10, 16.13., 16.43., 16.44, 16.47.
8 Ocenjeni stroški odstranitve opreme (OOS-014-MS) 1.10, 1.52., 1.56., 10.6., 10.7. MRS: 16.10., 16.16, 16.48., 16.55., 16.57., 16.59., 37.7., 37.14., 37.49., 37.61.
9 Nakup stroja in stroški prevoza (OOS-004-MS) 1.10. MRS: 16.10, 16.16, 16.17.
10 Nakup nove poslovne zgradbe (odloženi davek) (ODD-003-MS) Okvir B/7., 1.10., 1.11., 1.18., 1.52., 1.53., 1.54, 1.57 MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 16.10., 16.30., 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.58., 16.62.
11 Uničenje stroja in prodaja za staro železo (OOS-006-MS) 1.9., 14.5. MRS: 16.67, 16.68, 16.69., 16.71
12 Nakup zemljišča (OOS-007-MS) 1.10. MRS: 16.10., 16.16., 16.30.
13 Nakup stare poslovne zgradbe (OOS-009-MS) 1.1., 1.3. 1.7.,1.16. MRS: 16.7., 16.10.,16.16, 16.21., 16.30., 16.58.
14 Nakup opreme s popustom (OOS-012-MS) 1.10 MRS: 16.10., 16.16.
15 Nakup opreme z naknadnim popustom (OOS-013-MS) 1.10. MRS: 16.10., 16.16.
16 Razporeditev nabavne vrednosti pridobljenega stroja (OOS-038-MS) 1.10., 1.11., 1.54. MRS: 16.10., 16.13., 16.15., 16.43., 16.44., 16.45.,16.57.
17 Pridobitev zgradbe in stroški izposojanja (OOS-010-MS) 1.10, 1.12, 1.46/1- v,1.49, 9.15. MRS: 16.10., 16.16., 16.17., 23.8., 23.10.
18 Uničenje opreme (OOS-050-MS) 1.9., 1.17, 1.33, 1.39., 1.57., 1.58. MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71.
19 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
20 Kratkotrajno delo (STR-028-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.