Št. Naslov SRS MSRP
1 Zamenjava zemljišč - ni trgovalne vsebine (OOS-055-MS) 1.13., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
2 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10, 1.21., 11.7., 11.14., 11.36., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.26.
3 Najemnina za več let (AČR-003A-MS) 12.18/1-b., 12.22., 15.67.(2019) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B44.
4 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069A-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 12.22., 15.64.(2019), 15.65.(2019)  
5 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
6 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
7 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
8 Prodaja opreme, nabavljene od malega zavezanca za DDV (OOS-064-MS) 1.9., 1.18., 1.23., 1.30., 14.5., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.61., 16.62., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 16.72., MSRP: 15.31.
9 Zamenjava zemljišč – trgovalna vsebina (OOS-066-MS) 1.13., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
10 Zamenjava opreme A za opremo B (OOS-058-MS) 1.13., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
11 Prodaja rabljene opreme - model nabavne vrednosti (OOS-045-MS) 1.11, 1.17, 1.30., 1.46/1-a, 1.57., 15.13.(2019), 15.14.(2019) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.33., 15.38/1-e.
12 Prodaja opreme, kupljene pred 1. julijem 1999 (OOS-047-MS) 1.9., 1.17, 1.31., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.38/1-e.
13 Prodaja opreme - popravek delnega odbitka DDV (OOS-046-MS) 1.1., 1.9., 1.10/1, 1.18., 1.22., 1.46/1-e, 15.6.(2019)., 15.13.(2019), 15.14.(2019) MRS: 16.55., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.38/1-e.
14 Prodaja opreme in povratni poslovni najem - kratkoročni najem (OOS-026A-S) 1.63/1., 12.22., 14.5., 15.64.(2019), 15.66.(2019)  
15 Eskont menice (TER-018-MS) 5.10, 5.35., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.62/1-c.
16 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) 5.10., 5.35., 15.7.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019)., 15.25.(2019). MRS: 32.AG4., MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
17 Prodaja (dobava) proizvodov v EU (TER-045-MS) 5.9., 5.13., 15.13.(2019), 15.15.(2019), 5.19.(2019), 15.22.(2019) MSRP: 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.
18 Prodaja blaga - dobava v EU (TER-024-MS) 5.9., 5.17., 15.11.(2019)., 15.13.(2019), 15.14.(2019), 15.22.(2019). MSRP: 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.
19 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) 5.10, 5.35, 7.18., 15.7.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019)., 15.25.(2019). MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
20 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-050-MS) 11.2., 11.3., 11.4., 11.7., 11.8., 11.15., 11.25., 15.16.(2019), 15.17.(2019), 15.45.(2019), 15.47.(2019), 15.48.(2019) MSRP: 15.10., 15.31, 15.32., 15.35., 15.39., 15.40., 15.44., 15.95., 15.98., 15.B18., 15.B19.