Št. Naslov SRS MSRP
1 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10., 15.12. MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
2 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10.(2019), 15.12.(2019) MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
3 Prodaja zgradbe in povratni najem (NAJ-045-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 14.5., 15.64.(2019), 15.66.(2019).  
4 Najem v tuji valuti - tečajne razlike (NAJ-041-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/1., 14.6. MRS: 21.21., 21.22., 21.23., 21.24., 21.28., MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.42, 16.43
5 Najem avtomobila vezan na prevožene kilometre (variabilno plačilo) (NAJ-042-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/1., 14.6. MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.27., 16.28., 16.30., 16.42, 16.43
6 Zavarovanje vozila in poznejša odjava (AČR-004-MS) 11.3., 11.5., 11.15., 14.5., 14.10.  
7 Zmanjšanje naložbene nepremičnine – PV (NNP-004-MS) 6.1., 6.11., 6.13., 6.22/1-a, 6.22/1-e, 6.24., 6.27., 14.28 MRS: 40.7., 40.16,. 40.20., 40.30., 40.33., 40.35., 40.61., 40.62.
8 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4.(2019), 15.44/1-c.(2019), 15.52.(2019) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., MSRP: 15.10., 15.22., 15.38/1-e., 15.47., 15.B34., 15.B37., 15.B77., 15.B78.
9 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4., 15.27. MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
10 Nakup na dolgoročni blagovni kredit (POO-002-MS) 4.2., 9.2., 9.8., 9.12., 9.16., 9.31., 14.6. MRS: 2.8., 2.17., 2.18,. 23.4. 23.8.
11 Prejeti predujem (POO-006-MS) 4.28./1-č, 9.4., 11.7/1., 11.34., 14.3., 15.11.(2019)., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.8., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
12 Konsignacijska prodaja - trgovec (POO-008-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4.(2019), 15.44/1-c.(2019), 15.52.(2019) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., MSRP 15.10., 15.22., 15.38/1-e., 15.47., 15.B34., 15.B35., 15.B35B., 15.B37., 15.B77., 15.B78.
13 Konsignacijska prodaja - trgovec (POO-008-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4., 15.27. MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
14 Uporaba trgovskega blaga za zasebne namene (SPP-019-S) 4.1., 4.10., 14.1., 14.11.  
15 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) (OOS-056-MS) 1.31/1., 1.32., 1.35., 1.36., 8.8/1., 8.15., 14.5.,17.24. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61.
16 Prevrednotenje zemljišča - model revalorizacije (OOS-054-MS) 1.17., 1.31/1., 1.32., 1.33., 1.35., 1.36.,1.38., 1.41., 8.2., 8.8., 8.15., 8.21., 14.5., 14.19. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.37., 16.39., 16.40., 16.41.
17 Primanjkljaj materiala (nabavna cena) - bremenitev podjetja (ZAL-022-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27. MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
18 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6. MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.71.
19 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
20 Prodaja opreme, nabavljene od malega zavezanca za DDV (OOS-064-MS) 1.9., 1.18., 1.23., 1.30., 14.5., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.61., 16.62., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 16.72., MSRP: 15.31.