Št. Naslov SRS MSRP
1 Prevrednotenje zemljišča - model revalorizacije (OOS-054-MS) 1.17., 1.31/1., 1.32., 1.33., 1.35., 1.36.,1.38., 1.41., 8.2., 8.8., 8.15., 8.21., 14.5., 14.19. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.37., 16.39., 16.40., 16.41.
2 Primanjkljaj materiala (nabavna cena) - bremenitev podjetja (ZAL-022-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27. MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
3 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6. MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.71.
4 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
5 Prodaja opreme, nabavljene od malega zavezanca za DDV (OOS-064-MS) 1.9., 1.18., 1.23., 1.30., 14.5., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.61., 16.62., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 16.72., MSRP: 15.31.
6 Prodaja opreme, nabavljene od malega zavezanca za DDV (OOS-064-MS) 1.9., 1.18., 1.23., 1.30., 14.5. MRS: 16.62., 16.67., 16.68., 16.71., 16.72.
7 Primanjkljaj drobnega inventarja (nabavne cene) – bremenitev podjetja (ZAL-025-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27 MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
8 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) z odloženimi davki (OOS-070-MS) Okvir B/7, 1.31/1., 1.32, 1.35, 1.36, 8.8/1., 8.15., 14.5., 17.24. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61., 36.120.
9 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) (OOS-056-MS) 1.31/1., 1.32., 1.35., 1.36., 8.8/1., 8.15., 14.5.,17.24. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61.
10 Slabitev zemljišča - model revaloriziranja (ni več revalorizacijskih rezerv) (OOS-085-S) 1.31/1., 1.37., 8.8., 8.21., 14.5., 14.19., 14.29.  
11 Prodaja zgradbe z izgubo - model revaloriziranja (OOS-072-S) Okvir B/7, 1.17., 1.31/1., 1.32., 1.35., 1.36., 1.38., 1.39., 8.8/1., 8.15., 14.5., 17.24.  
12 Najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062A-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 9.3., 9.8., 9.11., 9.12., 9.25/1-i., 14.6., 14.18. MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
13 Uporaba trgovskega blaga za zasebne namene (SPP-019-S) 4.1., 4.10., 14.1., 14.11.  
14 Oslabitev vrednosti zemljišča (OOS-052-MS) 1.31/1., 1.31/2., 1.32, 1.40., 14.5., 14.19., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6. MRS: 16.30., 16.35., 16.63., 36.8., 36.9.
15 Uničenje stroja in odškodnina zavarovalnice (OOS-051-MS) 1.9, 1.58., 14.5. MRS: 16.67., 16.68., 16.71.
16 Uničenje stroja in prodaja za staro železo (OOS-006-MS) 1.9., 14.5. MRS: 16.67, 16.68, 16.69., 16.71
17 Uničenje opreme (OOS-050-MS) 1.9., 1.17, 1.30, 1.58., 14.5. MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71.
18 Prodaja opreme, kupljene pred 1. julijem 1999 (OOS-047-MS) 1.9., 1.17, 1.31., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.38/1-e.
19 Prodaja opreme, kupljene pred 1. julijem 1999 (OOS-047-MS) 1.17, 1.31., 1.57, 14.5., 15.6. MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
20 Popisni primanjkljaj opreme - obračun DDV (OOS-049-MS) 1.9., 1.17., 1.30., 1.31/2., 1.33., 1.46/1-c., 14.5. MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 5.2., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8.