Št. Naslov SRS MSRP
1 Zamenjava zemljišč - ni trgovalne vsebine (OOS-055-MS) 1.13., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
2 Zamenjava zemljišč - ni trgovalne vsebine (OOS-055-MS) 1.13, 15.6 MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
3 Najem pisarne - obratovalni stroški (letna najemnina) (STR-050A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2., 12.18/1-b. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
4 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10., 1.21., 1.49, 11.7., 11.14., 11.30/1-d., 11.36., 15.5., 15.14. MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.23., 20.26.
5 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10, 1.21., 11.7., 11.14., 11.36., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.26.
6 Najem pisarne - obratovalni stroški (STR-029A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
7 Najem pisarne - obratovalni stroški (STR-029A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
8 Prevrednotenje zemljišča - model revalorizacije (OOS-054-MS) 1.17., 1.31/1., 1.32., 1.33., 1.35., 1.36.,1.38., 1.41., 8.2., 8.8., 8.15., 8.21., 14.5., 14.19. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.37., 16.39., 16.40., 16.41.
9 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011A-MS) 1.1., 1.7., 1.14., 1.15., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30., 16.B43., 16.B44
10 Plačilo najemnine za poslovni prostor za več let vnaprej (AČR-001A-MS) 1.21., 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 1.31. MRSP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26.
11 Podaljšanje prvotno ocenjene dobe koristnosti (OOS-040-MS) Okvir B/5/1., 1.19., 1.23., 1.25. MRS: 8.32., 8.38., 16.50., 16.57., 16.60., 16.62.
12 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069A-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 12.22., 15.64.(2019), 15.65.(2019)  
13 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069-S) 1.27., 1.28., 1.60., 1.61., 12.22., 15.22/1-b,15.37,15.38 16.69., 17.58., 17.59., 17.60., 17.63., 17.64.
14 Pridobitev poslovne zgradbe v lastni režiji (OOS-060-MS) 1.3., 1.10., 1.12. MRS: 2.35., 16.15., 16.16., 16.22.
15 Povečanje osnovnega kapitala - revalorizacijske rezerve (KAP-016-S) 1.31., 8.2., 8.8, 8.15 MRS: 1.109., 16.31., 16.34., 16.40., 16.41., 32.15., 32.16/1-b-i., 32.31.,
16 Uporaba lastnih proizvodov - II. oblika izkaza poslovnega izida (OOS-059-MS) 1.10, 1.12., 4.10. MRS: 2.35., 16.15., 16.16., 16.22.
17 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6. MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.71.
18 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
19 Prodaja opreme, nabavljene od malega zavezanca za DDV (OOS-064-MS) 1.9., 1.18., 1.23., 1.30., 14.5., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.61., 16.62., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 16.72., MSRP: 15.31.
20 Prodaja opreme, nabavljene od malega zavezanca za DDV (OOS-064-MS) 1.9., 1.18., 1.23., 1.30., 14.5. MRS: 16.62., 16.67., 16.68., 16.71., 16.72.