Št. Naslov SRS MSRP
1 Najem - letno odplačevanje (NAJ-039-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
2 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) 1.27/3., 1.27/4., 2.1., 2.3., 2.21. MRS: 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99., MSRP: 16.9., 16.B9., 16.B13., 16.B21.,16.B31.
3 Najem - mesečno odplačevanje (NAJ-036-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
4 Uporaba lastnih proizvodov (OOS-020-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 4.17., 21.26/1-c. MRS: 2.35., 16.7., 16.15., 16.16., 16.22.
5 Uporaba lastnega blaga (OOS-021-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 21.26/1-c MRS: 2.35., 16.7., 16.10., 16.15., 16.16., 16.22.
6 Sprememba pogodbe o najemu - sprememba najemnine (NAJ-019-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31. MSRP: 16.11., 16.21., 16.23., 16.26., 16.30., 16.36., 16.39., 16.40., 16.42., 16.43., 16.45., 16.46.
7 Prekinitev najema - najemnik (NAJ-004-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2. MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.31., 16.32., 16.39.
8 Najem - stroški storitev del najema pri najemniku (NAJ-010-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.27/3. MSRP: 16.13., 16.14., 16.15., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B32
9 Najem - usklajevanje najemnine z indeksom cen (NAJ-011-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/1. MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.26., 16.27., 16.28., 16.29., 16.30., 16.39., 16.42., 16.43., 16.45., 16.46.
10 Najem - delni odbitek DDV (NAJ-043-MS) 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.24., 16.26., 16.29., 16.30., 16.31.
11 Sprememba pogodbe o najemu - zmanjšanje prostorov in najemnine (NAJ-016-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31. MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21. 16.23., , 16.26., 16.30., 16.39., 16.40., 16.42, 16.43., 16.45., 16.46.
12 Prodaja zgradbe in povratni najem (NAJ-045-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 14.5., 15.64.(2019), 15.66.(2019).  
13 Sprememba najema - skrajšanje obdobja in povečanje obsega (NAJ-018-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31. MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21., 16.23., 16.26., 16.30., 16.36., 16.39., 16.40., 16.42., 16.43., 16.45., 16.46.
14 Najem v tuji valuti - tečajne razlike (NAJ-041-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/1., 14.6. MRS: 21.21., 21.22., 21.23., 21.24., 21.28., MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.42, 16.43
15 Prehod MSRP 16 - preračunani primerjalni podatki (NAJ-001-MS) 1.68/1., 1.68/2-a. MSRP: 16.C1., 16.C2., 16.C5.
16 Najem - ločitev sestavin najema pri najemniku (NAJ-008-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.27/3. MSRP: 16.13., 16.14., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B32
17 Najem avtomobila vezan na prevožene kilometre (variabilno plačilo) (NAJ-042-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/1., 14.6. MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.27., 16.28., 16.30., 16.42, 16.43
18 Najem - najemnina odvisna od poslovanja najemnika (NAJ-012-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/1. MSRP: 16.26., 16.30., 16.38
19 Najem - doba koristnosti daljša od dobe najema (NAJ-026-MS) 1.20., 1.23., 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 1.46/1-d. MRS: 16.57., MSRP: 16.23., 16.26., 16.31., 16.32.
20 Odpoved najema - plačilo kazni za odpoved najema (NAJ-031-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/3. MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21., 16.23., 16.26., 16.27., 16.30., 16.36., 16.39., 16.42.