Št. Naslov SRS MSRP
1 Popisni primanjkljaj opreme - obremenitev odgovorne osebe (OOS-061-MS) 1.9., 1.17, 1.31/1,2., 1.33, 1.46/1-a., 1.46/1-c., 5.1., 5.13., 5.19. MRS: 16.30., 16.67., 16.68., 16.70., 16.71.
2 Nakup opreme – plačilo s predujmom (OOS-015-MS) 1.5., 1.7., 5.4., 5.6., 5.34/1-h. MRS: 16.7., 16.10., 16.20.
3 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.6.(2019) MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.27.
4 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.5. MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.62, 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.26., 20.27.
5 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
6 Akontacija zaposlenemu za nakup strokovne literature v tujini (TER-019-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
7 Eskont menice (TER-018-MS) 5.10, 5.35., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.62/1-c.
8 Eskont menice (TER-018-MS) 5.10, 5.35., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
9 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) 5.10., 5.35., 15.7.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019)., 15.25.(2019). MRS: 32.AG4., MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
10 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) 5.10., 5.35., 15.7., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
11 Prodaja (dobava) proizvodov v EU (TER-045-MS) 5.9., 15.3., 15.4. MRS: 18.14., 18.15., 18.18.,
12 Prodaja (dobava) proizvodov v EU (TER-045-MS) 5.9., 5.13., 15.13.(2019), 15.15.(2019), 5.19.(2019), 15.22.(2019) MSRP: 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.
13 Prodaja blaga - dobava v EU (TER-024-MS) 5.9., 5.17., 15.11.(2019)., 15.13.(2019), 15.14.(2019), 15.22.(2019). MSRP: 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.
14 Prodaja blaga - dobava v EU (TER-024-MS) 5.9., 5.17., 15.3., 15.4. MRS: 18.14., 18.15., 18.18.,
15 Dolgoročni dani predujmi (TER-020-MS) 5.4, 5.6, 5.34.h MRS: 16.7., 16.15., 39.14.
16 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) 5.10, 5.35, 7.18., 15.7., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
17 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) 5.10, 5.35, 7.18., 15.7.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019)., 15.25.(2019). MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
18 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - stečajni postopek (TER-039-MS) 5.18., 5.19., 5.38. MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
19 Popravek vrednosti terjatev - posamično (TER-029-MS) 5.26, 5.27, 5.38 MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
20 Prodaja in zavarovanje plačila z garancijo ali menico (TER-010-MS) 5.10., 5.35., 15.11., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4.