Št. Naslov SRS MSRP
1 Zamenjava zemljišč - ni trgovalne vsebine (OOS-055-MS) 1.13., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
2 Zamenjava zemljišč - ni trgovalne vsebine (OOS-055-MS) 1.13, 15.6 MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
3 Najem pisarne - obratovalni stroški (letna najemnina) (STR-050A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2., 12.18/1-b. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
4 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-050-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
5 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10., 1.21., 1.49, 11.7., 11.14., 11.30/1-d., 11.36., 15.5., 15.14. MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.23., 20.26.
6 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10, 1.21., 11.7., 11.14., 11.36., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.26.
7 Najem pisarne - obratovalni stroški (STR-029A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
8 Najem pisarne - obratovalni stroški (STR-029A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
9 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-029-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
10 Prevrednotenje zemljišča - model revalorizacije (OOS-054-MS) 1.17., 1.31/1., 1.32., 1.33., 1.35., 1.36.,1.38., 1.41., 8.2., 8.8., 8.15., 8.21., 14.5., 14.19. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.37., 16.39., 16.40., 16.41.
11 Najem pisarne - obratovalni stroški (letna najemnina) (STR-050A_izračun-MS)    
12 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011A_izračun-MS)    
13 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011A-MS) 1.1., 1.7., 1.14., 1.15., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30., 16.B43., 16.B44
14 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011-MS) 11.6, 11.10, 11.11, 11.13, 11.20, MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.33., 17.34., 17.35.
15 Plačilo najema poslovnega prostora za več let vnaprej (AČR-001-MS) 11.3., 11.10/1, 11.11. MRS: 7.18., 17.33., 17.34., 17.35.
16 Plačilo najemnine za poslovni prostor za več let vnaprej (AČR-001A-MS) 1.21., 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 1.31. MRSP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26.
17 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) 12.18/1-b, 12.22., 15.22/1-b, 15.40. MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
18 Najemnina za več let (AČR-003A-MS) 12.18/1-b., 12.22., 15.67.(2019) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B44.
19 Najem poslovnega prostora pri fizični osebi (STR-030A_izračun-MS)    
20 Amortizacija dobrega imena (NSR-008-S) 2.2., 2.5., 2.17., 2.26.,