Št. Naslov SRS MSRP
1 Uporaba lastnega blaga (OOS-021-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 21.26/1-c MRS: 2.35., 16.7., 16.10., 16.15., 16.16., 16.22.
2 Uporaba lastnih proizvodov (OOS-020-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 4.17., 21.26/1-c. MRS: 2.35., 16.7., 16.15., 16.16., 16.22.