Št. Naslov SRS MSRP
1 Izračun zavarovalne osnove s.p. in obračun prispevkov (SPP-001-S) 30.14., 30.15.  
2 Čisti poslovni izid s.p. – izguba (SPP-015-S) 30.4. 30.5., 30.15., 21 (celotni)  
3 Čisti poslovni izid s.p. - lani izguba in letos dobiček (SPP-016-S) 30.4. 30.5., 30.15., 21 (celotni)  
4 Čisti poslovni izid s.p. - lani in letos čisti dobiček (SPP-014-S) 30.4. 30.5., 30.15., 21 (celotni)  
5 Plačilo socialnih prispevkov - prvi vpis v Poslovni register (SPP-017-S) 30.10/1-a., 30.14., 30.15.  
6 Izračun in plačilo socialnih prispevkov - drugo leto poslovanja (SPP-018-S) 30.10/1-a., 30.14., 30.15.  
7 Akontacija dohodka iz dejavnosti - preplačilo (SPP-010-S) 30.14.
8 Izdaja računa - plačilo v gotovini (SPP-007-S) 30.10/1-b, 30.13  
9 Prenos gotovine iz gospodinjstva v dejavnost (SPP-005-S) 30.10/1-b, 30.13  
10 Prenos premoženja na s.p. - začetek opravljanja dejavnosti (SPP-002-S) 30.2., 30.10/1-b,c, 30.12.  
11 Prenos gotovine iz dejavnosti v gospodinjstvo (SPP-006-S) 30.10/1-b, 30.13  
12 Prenos premoženja na s.p. - med opravljanjem dejavnosti (SPP-003-S) 30.2., 30.10/1-b,c, 30.12  
13 Uporaba osebnega vozila za privatne namene (SPP-011-S) 30.10/1-b, 30.10/1-c  
14 Pogostitev poslovnega partnerja (SPP-008-S) 12.21., 30.13