Št. Naslov SRS MSRP
1 Pridobitev zgradbe in stroški izposojanja (OOS-010-MS) 1.10, 1.12, 1.46/1- v,1.49, 9.15. MRS: 16.10., 16.16., 16.17., 23.8., 23.10.
2 Dolgoročno posojilo - kratkoročni del (FIO-003-MS) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-a, 9.25/1-i, 9.31. MRS: 39.4., 39.14, 39.43., 39.47.
3 Poroštvo za posojilo drugega podjetja (FIO-006-MS) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.14., 9.16., 9.23/1-a, 9.25/1-i, 10.4., 10.5., 10.9., 10.27/1-e MRS: 37.27., 37.29., MSRP: 9.2.3., 9.3.1.1., 9.4.2.1., 9.5.1.1., 9.5.3.1., 9.5.5.6., 9.B2.5.
4 Posojilo pri domači banki (FIO-001-MS) 9.3., 9.5, 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-a., 9.25/1-i. MRS: 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
5 Trgovec unovči kupone za popust, ki jih je izdal proizvajalec (ZAL-063-MS) 4.10., 5.1., 5.19., 5.37., 9.12, 15.1., 15.3., 15.4 MRS: 2.6., 2.9., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
6 Trgovec unovči kupone za popust, ki jih je izdal proizvajalec (ZAL-063-MS) 4.10., 5.1., 5.19., 5.37., 9.12., 15.13.(2019), 15.24.(2019), 15.30.(2019), 15.59.(2019) MRS: 2.6., 2.9., 2.34., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.81., 15.82., 15.83., 15.105.
7 Finančni najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062-MS) 1.27., 1.28., 1.46/1-p., 1.46/1-t., 9.3., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-i.14.6. MRS: 16.15., 16.55., 16.57., 16.62., 17.8., 17.20., 17.22., 17.27., 17.28., 17.29.
8 Najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062A-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31., 9.3., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-i., 14.6., 14.18. MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
9 Brezobrestno posojilo - državna pomoč (PČR-003-MS) 9.11., 9.15., 9.25/1-i, 11.2., 11.4., 11.7., 11.10./2, 11.11., 11.14., 11.15., 11.16., 11.25., 11.30/d, 11.34., 11.35. MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.8., 20.10., 20.12., 20.13., 20.14., 20.17.
10 Plačilo blaga ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-007-MS) 9.4., 9.7., 9.9., 9.11., 12.18/1-b  
11 Prodaja kupcu, ki plača vnaprej (TER-002-MS) 5.4., 5.6., 5.7., 5.20., 5.22., 5.34.h., 9.2., 15.11., 15.12., 15.13. MRS: 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 39.14., 39.17.
12 Prodaja kupcu, ki plača vnaprej (TER-002-MS) 5.4., 5.6., 5.7., 5.20., 5.22., 5.34.h., 9.2., 15.11.(2019)., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 2.34., MRSP: 15.9., 15.10., 15.22., 15.31., 15.106., 15.B44.
13 Nakup na dolgoročni blagovni kredit (POO-002-MS) 4.2., 9.2., 9.8., 9.12., 9.16., 9.31 MRS: 2.7., 2.8., 2.18,. 32.8,. 32.15., 32.35., 32.36., 39.AG30/1-e.
14 Prejeta varščina (FIO-011-MS) 9.4., 9.12-2, 9.25/1-e., 15.6. MRS: 16.67., 16.68., 16.71., 16.72., 39.39., 39.43.
15 Prejeta varščina (FIO-011-MS) 9.4., 9.12-2, 9.25/1-e., 15.6.(2019) MRS: 16.67., 16.68., 16.71., 16.72., 39.39., 39.43.
16 Izdaja obveznic (FIO-004-MS) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-a, 9.29., 9.31. MRS: 32.35., 39.14., 39.43., 39.47.
17 Posojilo iz tujine (FIO-002-MS) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.17., 9.25/1-a, 9.25/1-i, 9.30., 9.31. MRS: 21.20., 21.21., 21.22., 21.23., 21.26., 21.28., 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
18 Odpis obveznosti v prisilni poravnavi (FIO-012-S) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-a, 9.25/1-i, 9.31. MRS: 32.11/4-a., 32.15., 32.35., 39.4/1-a., 39.9/13., 39.14.
19 Odstop terjatve s pogodbo (cesija) – dolžnik (TER-044-MS) 5.18., 5.19., 9.2., 9.9. MRS: 32.9/1-c., 32.26., 32.42., 32.44., 32.45., 32.46., 32.50.
20 Odstop terjatve s pogodbo (cesija) - odstopnik terjatve (TER-030-MS) 5.18., 5.19., 9.2., 9.9. MRS: 32.9/1-c., 32.26., 32.42., 32.44., 32.45., 32.46., 32.50.