Št. Naslov SRS MSRP
1 Štipendija – obdavčena (STR-046-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
2 Štipendija – neobdavčena (STR-045-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
3 Študentsko delo - obračun pri študentskem servisu (STR-027-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
4 Nagrada za obvezno prakso - brez obračuna davkov (STR-047-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
5 Nagrada za prostovoljno praktično delo študenta (STR-057-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
6 Nagrada za obvezno prakso - z obračunom davkov (STR-048-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
7 Podjemna pogodba - začasno in občasno delo (STR-025-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
8 Plačilo blaga ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-007-MS) 9.4., 9.7., 9.9., 9.11., 12.18/1-b  
9 Podjemna pogodba z nerezidentom - državljan tretje države (STR-059-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
10 Avtorska pogodba z zaposleno osebo (STR-051-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
11 Avtorska pogodba z nezaposleno osebo (STR-052-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a.
12 Članarina - z obračunanim DDV (AČR-012-MS) 11.3., 11.5., 12.18/1-b  
13 Nakup poštnih znamk (AČR-011-MS) 7.7., 11.1., 11.5., 12.18/1-b.  
14 Izdelava osebnih poštnih znamk podjetja (AČR-009-MS) 7.7., 11.1., 11.3., 11.5., 11.30/-a, 12.18/1-b  
15 Najem pisarne - obratovalni stroški (letna najemnina) (STR-050A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2., 12.18/1-b. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
16 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-050-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
17 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-029-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
18 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) 12.18/1-b, 12.22., 15.22/1-b, 15.40. MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
19 Najemnina za več let (AČR-003A-MS) 12.18/1-b., 12.22., 15.67.(2019) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B44.
20 Primanjkljaj materiala (nabavna cena) - bremenitev podjetja (ZAL-022-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27. MRS: 2.28., 2.29., 2.34.