Št. Naslov SRS MSRP
1 Najem pisarne - obratovalni stroški (letna najemnina) (STR-050A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2., 12.18/1-b. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
2 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-050-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
3 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-029-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
4 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) 12.18/1-b, 12.22., 15.22/1-b, 15.40. MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
5 Najemnina za več let (AČR-003A-MS) 12.18/1-b., 12.22., 15.67.(2019) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B44.
6 Primanjkljaj materiala (nabavna cena) - bremenitev podjetja (ZAL-022-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27. MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
7 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069A-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.28., 12.22., 15.64.(2019), 15.65.(2019)  
8 Prodaja opreme in povratni finančni najem – najemnik (OOS-069-S) 1.27., 1.28., 1.60., 1.61., 12.22., 15.22/1-b,15.37,15.38 16.69., 17.58., 17.59., 17.60., 17.63., 17.64.
9 Primanjkljaj drobnega inventarja (nabavne cene) – bremenitev podjetja (ZAL-025-MS) 4.17, 12.16, 14.19., 14.27 MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
10 Najem poslovnega prostora pri fizični osebi (STR-030-MS) 12.2., 12.10., 12.18/1-b, 12.22 MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
11 Odloženi stroški razvoja (NSR-004-MS) 2.2., 2.12., 2.37/1-c, 12.21. MRS: 38.9., 38.18., 38.42., 38.43., 38.54., 38.55., 38.56., 38.57., 38.58.
12 Prodaja opreme in povratni poslovni najem - kratkoročni najem (OOS-026A-S) 1.63/1., 12.22., 14.5., 15.64.(2019), 15.66.(2019)  
13 Prodaja opreme in povratni poslovni najem (OOS-026-S) 1.62, 1.63, 12.22, 14.5, 15.22/1- c., 15.37, 15.39 MRS: 16.68., 16.69., 17.58., 17.61., 17.62., 17.63.
14 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda drsečih tehtanih povprečnih cen) (ZAL-046-MS) 4.1., 4.10., 4.15., 12.12, 14.17. MRS: 2.6., 2.9., 3.23., 2.25., 2.26., 2.27. 2.34.
15 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda tehtanih povprečnih cen) (ZAL-045-MS) 4.1., 4.10., 4.15., 12.12, 14.17. MRS: 2.6., 2.9., 2.25., 2.27., 2.26., 2.34.
16 Vrednotenje zmanjševanja zalog (metoda FIFO) (ZAL-044-MS) 4.1., 4.10., 4.15., 12.12, 14.17. MRS: 2.6., 2.9., 3.23., 2.25., 2.27. 2.34.
17 Kratkotrajno delo (STR-028-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
18 Primanjkljaj materiala (nabavna cena) - bremenitev podjetja (ZAL-018-MS) 4.17, 4.28/1-a, 12.16., 14.27 MRS: 2.28., 2.29., 2.34.
19 Prejeto posojilo - fizična oseba (FIO-005-MS) 12.19., 14.6. MRS: 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
20 Stopnja dokončanosti, kazen/penali (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-053-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31., 4.3., 12.1., 13.1., 15.16.(2019), 15.17.(2019), 15.45.(2019), 15.47.(2019), 15.48.(2019) MSRP: 15.10., 15.31, 15.32., 15.35., 15.39., 15.40., 15.44., 15.50., 15.51., 15.52., 15.53., 15.95., 15.98 15.B18., 15.B19.