Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2020 17 25.5.2020 Sledljivost in obvladovanje tveganja pri nastajanju in sprejemanju predpisov

Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD

Pravni članki
2. 2020 16 19.5.2020 Dopustno omejevanje udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU oz. kako okrepiti sodelovanje z lokalnimi ponudniki

dr. Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in družbe za elektronske nabavne platforme S-Procurement, d.o.o., docent za javno upravo na Novi univerzi

Pravni članki
3. 2020 16 19.5.2020 Politična diskrecija: Iskanje ravnotežja za skupno dobro in javni interes

Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD

Pravni članki
4. 2020 15 11.5.2020 Testiranje javne varnosti in militantne demokracije na COVID-19

Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD

Pravni članki
5. 2020 14 5.5.2020 Epidemija (oz. 90. in 91. člen ZIUZEOP) kot odskočna deska za spremembo nabavne strategije pri javnih naročnikih in povečanje učinkovitosti javnega naročanja v Sloveniji

Nina Pekolj, soustanoviteljica in izvršna direktorica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo

Pravni članki
6. 2020 13 20.4.2020 Pandemija COVID-19 in nepremičninski trg

Nina Košmerl, mag. prava in nepremičninska posrednica

Pravni članki
7. 2020 1301 20.4.2020 Čakanje na delo - sem kaj zamudil?

Vanja Kozmus, Strokovna sodelavka – svetovalka, Trgotur d.o.o.

Pravni članki
8. 2020 12 14.4.2020 Praktični vidik vpliva epidemije na poslovna najemna razmerja

Ermina Delić Kamenčić, odvetnica in Dajana Janjatović, odvetnica v Odvetniški pisarni Karanović & Nikolić – Podružnica v Sloveniji

Pravni članki
9. 2020 12 10.4.2020 Možnost predčasnega prenehanja najemnih razmerij zaradi ukrepov Covid-19 in predlogi za spremembe zakonodaje v zvezi s spremenjenimi okoliščinami

Izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus in Klemen Drnovšek, asistent, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Pravni članki
10. 2020 12 9.4.2020 Poslovni najemi v času višje sile

Dr. Aleš Vodičar, LL.M., odvetnik v Ljubljani

Pravni članki
11. 2020 13 9.4.2020 Če bo izobražena mama, bo izobražen ves svet

Miriam Gajšek, študentka dodatnega leta 1. stopnje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Pravni članki
12. 2020 11 7.4.2020 Plačilo najemnine v času, ko najemnik poslovnih prostorov zaradi epidemije ne more uporabljati

Damjan Možina, doktor pravnih znanosti, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
13. 2020 11 5.4.2020 COVID-19 in postopek osebnega stečaja in odpusta obveznosti

uni. dipl. pravnica Maja Lajevec

Pravni članki
14. 2020 999 31.3.2020 Izredni ukrepi omejevanja javnega življenja in materialnopravni prekluzivni roki

Prof. dr. Miha Juhart

Pravni članki
15. 2020 99 30.3.2020 Vpliv izrednih ukrepov zaradi epidemije virusa na najemna razmerja

Prof. dr. Miha Juhart

Pravni članki
16. 2020 7 17.2.2020 Ali onesnaževalec res plača? Primer evropskega Clean Energy for All Europeans paketa

mag. prava Veronika Cukrov, pravnica v Odvetniški družbi Cukrov ter doktorska kandidatka iz področja energetskega prava

Pravni članki
17. 2020 6 10.2.2020 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in odpravnina

Ajda Gobec Jerele, univerzitetna diplomirana pravnica, predavateljica na Univerzi Novo mesto, Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Pravni članki
18. 2020 5 4.2.2020 Stoletnica odpira svoja vrata

prof. dr. Grega Strban, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Pravni članki
19. 2020 4 28.1.2020 Pravice športnikov na javni podobi (image rights)

Jure Levovnik, univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, odvetnik in partner, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o. in Domen Romih. univerzitetni diplomirani pravnik, vodilni davčni svetovalec, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.

Pravni članki
20. 2020 3 20.1.2020 Sanacija okoljske škode: Pomanjkljivosti zakonske ureditve (3.del) - Zakaj vsakdo ne more zahtevati ukrepanja Agencije RS za okolje

Lea Tomažič, vsebinski vodja EcoLex Life

Pravni članki
21. 2020 2 13.1.2020 Sanacija okoljske škode: Pomanjkljivosti zakonske ureditve - Potrebujemo javni register primerov okoljskih škod ( 2.del)

Lea Tomažič, vsebinski vodja EcoLex Life

Pravni članki
22. 2020 1 7.1.2020 Sanacija okoljske škode: Pomanjkljivosti zakonske ureditve

Lea Tomažič, vsebinski vodja EcoLex Life

Pravni članki