Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2019 3 11.7.2019 mag. Mitja Kocmut: Nič slabši nismo od tujih pravnikov

mag. Zlata Tavčar

Revija Odvetnik
2. 2019 3 11.7.2019 Ko bi človek pričakoval odločno obrambo sodstva, te ni

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
3. 2019 3 11.7.2019 4. mednarodni odvetniški forum v Berlinu

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
4. 2019 3 11.7.2019 Človekovo dostojanstvo in ustava

dr. Marijan Pavčnik

Revija Odvetnik
5. 2019 3 11.7.2019 Na obisku pri predsedniku Palestinske odvetniške zbornice

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
6. 2019 3 11.7.2019 Mag. Igor Karlovšek: Sodišče

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
7. 2019 3 11.7.2019 Sporazum o priznanju krivde – primerjalnopravni pogled

Timon Hren

Revija Odvetnik
8. 2019 3 11.7.2019 Statistika OZS

Revija Odvetnik
9. 2019 3 11.7.2019 Varovanje spolne avtonomije: modeli prisile, »ne pomeni ne« in »ja pomeni ja«

dr. Mojca M. Plesničar

Revija Odvetnik
10. 2019 3 11.7.2019 Četrt stoletja delovanja delovnih in socialnih sodišč

mag. Biserka Kogej Dmitrovič

Revija Odvetnik
11. 2019 3 11.7.2019 Poročilo o delu območnega zbora odvetnikov Nova Gorica

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
12. 2019 3 11.7.2019 Prikaz nasprotnih dejstev: »Vse poti vodijo v Rim – tudi kolesarske«

Emil-Tastar, Mladinc in Tomažič

Revija Odvetnik
13. 2019 3 11.7.2019 Delegaciji zbornic Federacije BiH in Republike Srbske skupaj v Ljubljani

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
14. 2019 3 11.7.2019 Dnevi državnih odvetnikov

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
15. 2019 3 11.7.2019 dr. Roland Grilc: Slovenija naj iz pravnih razlogov čim prej notificira ADP

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
16. 2019 3 11.7.2019 Zapisnik s skupščine OZS

Revija Odvetnik
17. 2019 3 11.7.2019 Dvojni status zavarovanca in upokojenca

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
18. 2019 3 11.7.2019 Tradicionalno srečanje OZS in HOK

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
19. 2019 3 11.7.2019 Načelno mnenje Komisije za etiko v zvezi z reševanjem sporov

Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin in Janez Starman

Revija Odvetnik
20. 2019 3 11.7.2019 Dr. Barbara Novak (redaktorica): Komentar Družinskega zakonika

Petruša Jager

Revija Odvetnik
21. 2019 3 11.7.2019 Plagiat

Jože Ilc

Revija Odvetnik
22. 2019 3 11.7.2019 Status pooblaščenca oškodovanca v zadevi Novič

Miha Kunič

Revija Odvetnik
23. 2019 3 11.7.2019 Nestrinjanje s sodnikovimi odločitvami kot okoliščina, ki vzbuja dvom o njegovi nepristranskosti (6. točka 70. člena ZPP)

Jože Kristan

Revija Odvetnik
24. 2019 3 11.7.2019 Sporazum o priznanju krivde – primerjalnopravni pogled

Timon Hren

Revija Odvetnik
25. 2019 3 11.7.2019 Avtomobil kot vozilo svobode – pa je to res?

Petra Lamovec Hren

Revija Odvetnik
26. 2019 3 11.7.2019 »Vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica«

Rudi Šelih

Revija Odvetnik
27. 2019 3 11.7.2019 Otrok v primežu preteklosti in prihodnosti

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
28. 2019 3 11.7.2019 Prav(n)a rešitev: od odvetnika do študenta, od študenta do odvetnika

Urša Demšar in Jan Kohek

Revija Odvetnik
29. 2019 3 11.7.2019 Človekovo dostojanstvo in ustava

dr. Marijan Pavčnik

Revija Odvetnik
30. 2019 3 11.7.2019 Šestjezični pravni slovar (18.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
31. 2019 3 11.7.2019 (Ne)moč argumenta človekovih pravic v sodnih postopkih

dr. Boštjan Zalar

Revija Odvetnik
32. 2019 3 11.7.2019 Utrinki z 20. Odvetniške šole v Portorožu

Revija Odvetnik
33. 2019 3 11.7.2019 Na poti k 100-letnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
34. 2019 3 11.7.2019 O delu upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

Jana Huč Uršič

Revija Odvetnik
35. 2019 3 11.7.2019 Prisege

Revija Odvetnik
36. 2019 3 11.7.2019 Prvo svetovalno mnenje ESČP

Mojca Mlinarič

Revija Odvetnik
37. 2019 3 11.7.2019 Božja sodba v Kamniku

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
38. 2019 3 11.7.2019 Globalizacija medicine v 21. stoletju

Mojca Furlan in Žan Marinkovič

Revija Odvetnik
39. 2019 3 11.7.2019 Odvetniška točka in ustavni sodnik

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
40. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Novo mesto

Igor Smolej

Revija Odvetnik
41. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec

mag. David Pogorevc

Revija Odvetnik
42. 2019 2 31.3.2019 Sv. Bernardin, premični praznik že več kot 20 let …

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
43. 2019 2 31.3.2019 Psihologija pogajanj z nepoštenimi strankami

Rudi Tavčar

Revija Odvetnik
44. 2019 2 31.3.2019 Prihodnost pravnih poklicev

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
45. 2019 2 31.3.2019 Družinski odvetniki po novem

Petruša Jager

Revija Odvetnik
46. 2019 2 31.3.2019 Novi izzivi, praktične težave v kazenskem pravu in preiskave na ravni EU

dr. Stefano Filletti

Revija Odvetnik
47. 2019 2 31.3.2019 Bančne garancije v gradbenih sporih

Dida Volk

Revija Odvetnik
48. 2019 2 31.3.2019 Multimodalna argumentacija v pravu

dr. Marko Novak

Revija Odvetnik
49. 2019 2 31.3.2019 Dokaznopravne posledice sporazuma in priznanja krivde: Ali imamo skesane priče?

Tomaž Bromše

Revija Odvetnik
50. 2019 2 31.3.2019 Bistvene novosti novega Gradbenega zakona

Aleksandra Velkovrh

Revija Odvetnik
51. 2019 2 31.3.2019 Začasne odredbe po Družinskem zakoniku – osnutki vzorcev predlogov (162. in 163. člen DZ)

mag. Nadja Marolt

Revija Odvetnik
52. 2019 2 31.3.2019 Pozor, pravica do pozabe na pohodu!

Jasna Zakonjšek

Revija Odvetnik
53. 2019 2 31.3.2019 mag. Roman Završek: »Odvetnikov je v Sloveniji preveč. Dostop do poklica je prost in najlažji«

Elizabeta Planinšič

Revija Odvetnik
54. 2019 2 31.3.2019 Rok Koren: Zbornica v novih prostorih

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
55. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Celje

Janez Stušek

Revija Odvetnik
56. 2019 2 31.3.2019 Marketing iz zasede kot trženjska priložnost ali poslovno tveganje?

Blaž Tomažin Bolcar

Revija Odvetnik
57. 2019 2 31.3.2019 Nadzor nad gradnjo kot obveznost in pravica naročnika

Mojca Furlan

Revija Odvetnik
58. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Ljubljana

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
59. 2019 2 31.3.2019 Odvetniški izzivi pri preprečevanju pranja denarja

Luka Gaberščik

Revija Odvetnik
60. 2019 2 31.3.2019 Odgovornost projektanta za stvarne napake

mag. Ivan Ravbar

Revija Odvetnik
61. 2019 2 31.3.2019 Kateri otrok je ogrožen otrok?

Simona Mikec

Revija Odvetnik
62. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Maribor

Renata Klančič

Revija Odvetnik
63. 2019 2 31.3.2019 Poslovna odškodninska odgovornost

dr. Nina Plavšak

Revija Odvetnik
64. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Kranj

Lara Savnik

Revija Odvetnik
65. 2019 2 31.3.2019 Vloga in pristojnost posameznih organov vodenja ali nadzora v kapitalskih družbah – korporacijskopravni vidik kaznivega dejanja 240. člena KZ-1

dr. Peter Podgorelec

Revija Odvetnik
66. 2019 2 31.3.2019 Dom kot ustavna kategorija

dr. Špelca Mežnar

Revija Odvetnik
67. 2019 2 31.3.2019 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – problemi v praksi iz vidika prepovedi konkurence

dr. Nana Weber

Revija Odvetnik
68. 2019 2 31.3.2019 Seja Stalnega odbora CCBE v Bruslju

Klavdija Kerin

Revija Odvetnik
69. 2019 2 31.3.2019 Seje odborov CCBE v Lillu

Klavdija Kerin

Revija Odvetnik
70. 2019 2 31.3.2019 Dihalna joga in qigong za odvetnice in odvetnike

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
71. 2019 2 31.3.2019 Uredbi (EU) glede premoženjskopravnih razmerij za mednarodne pare – kolizijska pravila

dr. Judita Dolžan

Revija Odvetnik
72. 2019 2 31.3.2019 Prave in pravniške Himalaje

Viki Grošelj

Revija Odvetnik
73. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Pomurje

Slavko Fartelj

Revija Odvetnik
74. 2019 2 31.3.2019 Osnutki vzorcev predlogov po Družinskem zakoniku (168. ter 171.–176. člen DZ)

Frida Burkelc

Revija Odvetnik
75. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Koper

Giani Flego

Revija Odvetnik
76. 2019 2 31.3.2019 Svoboda laganja in pravica do pozabe

dr. Nataša Pirc Musar

Revija Odvetnik
77. 2019 2 31.3.2019 Plenarna seja CCBE v Lillu

Klavdija Kerin in mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
78. 2019 2 31.3.2019 Študenti ljubljanske Pravne fakultete uspešni na tekmovanju

Tajda Jager

Revija Odvetnik
79. 2019 2 31.3.2019 Poročilo o delu OZO Krško

Albina Krulc

Revija Odvetnik
80. 2019 1 28.2.2019 Odvetniška zbornica Slovenije prejela zlati red za zasluge

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
81. 2019 1 28.2.2019 »L'AIR DU TEMPS« – Duh časa

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
82. 2019 1 28.2.2019 Otvoritev sodnega leta 2019

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
83. 2019 1 28.2.2019 Zlata plaketa Nove univerze – prejela jo je odvetnica dr. Sara Ahlin Doljak

I. V.

Revija Odvetnik
84. 2019 1 28.2.2019 Zlati red za zasluge

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
85. 2019 1 28.2.2019 Mag. Maja Koršič Potočnik, Mojca Furlan, mag. Vesna Sodja: Veliki gradbenopravni priročnik

mag. Ivan Ravbar

Revija Odvetnik
86. 2019 1 28.2.2019 Zakaj govorimo o odvetnikovi svobodi do izražanja?

Timon Hren

Revija Odvetnik
87. 2019 1 28.2.2019 Odvetnik Janez Petrovec (1928–1993)

dr. Dragan Petrovec

Revija Odvetnik
88. 2019 1 28.2.2019 dr. Radoslav Pipuš (1864–1928)

Andrej Pipuš

Revija Odvetnik
89. 2019 1 28.2.2019 Dr. Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
90. 2019 1 28.2.2019 Rudi Šelih: »Edina oseba, ki mi je lahko pomagala, je bil moj zagovornik«

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
91. 2019 1 28.2.2019 Videz nepristranskosti: fantόm v pravosodju

Una Crnek

Revija Odvetnik
92. 2019 1 28.2.2019 Hrošč neenakosti

Dino Bauk

Revija Odvetnik
93. 2019 1 28.2.2019 Odvetnik, zapnite si togo!

Timon Hren

Revija Odvetnik
94. 2019 1 28.2.2019 Šestjezični pravni slovar (17.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
95. 2019 1 28.2.2019 »Zdravniške napake« – sodni izvedenci – pričakovanja odvetnika

David Sluga

Revija Odvetnik
96. 2019 1 28.2.2019 Srečo Jadek in Pavle Pensa: Nacionalni interes se je uveljavljal mimo pravne države

Primož Cirman in Vesna Vukovič

Revija Odvetnik
97. 2019 1 28.2.2019 O delu upravnega odbora OZS

Jana Huč Uršič

Revija Odvetnik
98. 2019 1 28.2.2019 Oxford

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
99. 2019 1 28.2.2019 Nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

mag. Januša Grumerec Prosenc

Revija Odvetnik
100. 2019 1 28.2.2019 Dr. Dragan Petrovec: Pismo nigerijske vdove

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
101. 2019 1 28.2.2019 Novosti Družinskega zakonika v razmerjih med starši in otroki

dr. Nana Weber

Revija Odvetnik
102. 2019 1 28.2.2019 Skupno premoženje zakoncev v postopku osebnega stečaja

Mateja Levstek in Maja Lajevec

Revija Odvetnik
103. 2019 1 28.2.2019 V okviru svobode izražanja varovana tudi objava hiperpovezave, ki je vodila do sporne spletne vsebine

Mojca Mlinarič

Revija Odvetnik
104. 2019 1 28.2.2019 Čezmejno zdravstveno varstvo

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
105. 2019 1 28.2.2019 Prisege

Revija Odvetnik
106. 2019 1 28.2.2019 Matija Kavčič (1802–1863) – politik in pravnik

dr. Filip Čuček

Revija Odvetnik
107. 2019 1 28.2.2019 OZS uspešna v pravdi o višini odvetniške točke

Revija Odvetnik
108. 2019 1 28.2.2019 Vse poti vodijo v Rim – tudi kolesarske!

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
109. 2019 1 28.2.2019 Dan odvetniške pravne pomoči pro bono 2018

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
110. 2019 1 28.2.2019 Zlatemu redu za zasluge Odvetniški zbornici Slovenije ob rob

Sandro (Santo) Pečenko

Revija Odvetnik
111. 2019 1 28.2.2019 Ali besede lahko ubijajo?

dr. Rok Čeferin in Matjaž Gruden

Revija Odvetnik
112. 2019 1 28.2.2019 Statistika

Revija Odvetnik