TFL Naslov
Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/620 z dne 21. aprila 2016 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2425
Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/620 z dne 21. aprila 2016 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2425
Uredba Komisije (EU) 2016/621 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP)
Uredba Komisije (EU) 2016/621 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP)
Uredba Komisije (EU) 2016/622 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP)
Uredba Komisije (EU) 2016/622 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/623 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/623 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/624 z dne 21. aprila 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/624 z dne 21. aprila 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/625 z dne 21. aprila 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. aprila 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/625 z dne 21. aprila 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. aprila 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/626 z dne 21. aprila 2016 o določitvi najvišje odkupne cene za mleko v prahu za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa za zbiranje ponudb na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/482
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/626 z dne 21. aprila 2016 o določitvi najvišje odkupne cene za mleko v prahu za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa za zbiranje ponudb na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/482
Sklep Sveta (SZVP) 2016/627 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi
Sklep Sveta (SZVP) 2016/628 z dne 21. aprila 2016 o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in spremembi Sklepa (SZVP) 2015/2430
Sklep Sveta (SZVP) 2016/628 z dne 21. aprila 2016 o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in spremembi Sklepa (SZVP) 2015/2430
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/629 z dne 20. aprila 2016 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo nekatera odstopanja na podlagi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2229)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/629 z dne 20. aprila 2016 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo nekatera odstopanja na podlagi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2229)