TFL Naslov
Uredba Sveta (EU) 2016/1042 z dne 24. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode glede veljavne količinske omejitve za odkup posnetega mleka v prahu
Uredba Sveta (EU) 2016/1042 z dne 24. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode glede veljavne količinske omejitve za odkup posnetega mleka v prahu
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1043 z dne 15. junija 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Café de Valdesia (ZOP))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1043 z dne 15. junija 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Café de Valdesia (ZOP))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1044 z dne 15. junija 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Ginja de Óbidos e Alcobaça (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1044 z dne 15. junija 2016 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Ginja de Óbidos e Alcobaça (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1045 z dne 28. junija 2016 o umiku sprejetja zaveze enega proizvajalca izvoznika v okviru Izvedbenega sklepa 2013/707/EU o potrditvi sprejetja zaveze, ponujene v okviru protidampinškega in protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, za obdobje uporabe dokončnih ukrepov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1046 z dne 28. junija 2016 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1046 z dne 28. junija 2016 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1047 z dne 28. junija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1047 z dne 28. junija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1048 z dne 28. junija 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1048 z dne 28. junija 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1049 z dne 27. junija 2016 o določitvi finančnega prispevka Unije za odhodke, ki jih je imel Ciper leta 2013 za financiranje nujnih ukrepov v boju proti atipični kokošji kugi (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3857)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1049 z dne 27. junija 2016 o določitvi finančnega prispevka Unije za odhodke, ki jih je imel Ciper leta 2013 za financiranje nujnih ukrepov v boju proti atipični kokošji kugi (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3857)
Popravek Uredbe Sveta (EU) 2015/982 z dne 23. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode ( UL L 159, 25.6.2015 )
Popravek Uredbe Sveta (EU) 2015/982 z dne 23. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode (UL L 159, 25.6.2015)