TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1846 z dne 12. oktobra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1272 o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2017 za nekatere sheme neposrednih podpor na Portugalskem
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1847 z dne 12. oktobra 2017 o odobritvi spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo (Dealurile Crișanei (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1847 z dne 12. oktobra 2017 o odobritvi spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo (Dealurile Crișanei (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1848 z dne 12. oktobra 2017 o odobritvi spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo (Dealurile Zarandului (ZGO))
Sklep Sveta (EU) 2017/1849 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjih revizorjev centralne banke Národná banka Slovenska
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1850 z dne 11. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 6774) (Besedilo velja za EGP. )
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1850 z dne 11. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 6774) (Besedilo velja za EGP. )
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1851 z dne 11. oktobra 2017 o spremembi Priloge II(E) k Odločbi 92/260/EGS glede zahtev za afriško bolezen konj registriranih konjev, začasno sprejetih iz Alžirije, Kuvajta, Maroka, Omana, Katarja, Tunizije in Turčije, ter o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES glede vključitve Združenih arabskih emiratov na seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 6775) (Besedilo velja za EGP. )
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1542 z dne 8. junija 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v zvezi z izračunom regulativnih kapitalskih zahtev za določene kategorije sredstev, ki jih imajo v posesti zavarovalnice in pozavarovalnice (infrastrukturna podjetja) (UL L 236, 14.9.2017)
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L 100, 12.4.2017)
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L 100, 12.4.2017)
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/577 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene (UL L 87, 31.3.2017)
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/577 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene (UL L 87, 31.3.2017)