Št. objave Št. MP Naslov
1. 23 Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
113. 23 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (MKVRS)
114. 23 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (MSPČK)
115. 23 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BBOSVM)
116. 23 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo severnoatlantskega pakta o tranzitu za KFOR (MOSAPK)
117. 23 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o mednarodnem cestnem prevozu (BMDMCP)
118. 23 Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju pri kartografiji in geodeziji ter izmenjavi kartografskih gradiv med Sektorjem za civilno obrambo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Obrambno vojaško geodetsko agencijo (MIL SVY) Združenega kraljestva