Št. objave Naslov
4559. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1999 za industrijske izdelke
4560. Uredba o začasni uporabi dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
4561. Uredba o izvajanju sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
4562. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
4563. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode
4564. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š9 Medvode
4565. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče
4566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Zbilje
4567. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik
4568. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo-Žlebe
4569. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec-Topol
4570. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Osilnica v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 1999
4571. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 1999
4572. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica
4573. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Škofljica v letu 1999
4574. Sklep o povečanju davka od premoženja
4575. Sklep o delitvi premoženja
4576. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Vrhnika
4577. Statutarni sklep o delovanju Občine Žužemberk do sprejema statuta občine