Št. objave Naslov
3501. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Rosevillu, v Združenih državah Amerike
3502. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Rosevillu, v Združenih državah Amerike
3503. Letni program statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
3504. Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike
3505. Pravilnik o podelitvi občinskih priznanj za delo v športu
3506. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
3507. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi
3508. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij v oktobru in novembru 2012
3509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
3510. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za območje Grbin
3511. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.
3512. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika
3513. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika
3514. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park vojaške zgodovine
3515. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2012
3516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
3517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)
3518. Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroški pokrajinski muzej
3519. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013
3520. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3521. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3522. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3523. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3524. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.