20. marec 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako do poplačila delavskih terjatev?

Ministrstvo za pravosodje in sindikati so se na sestanku v Ljubljani glede sindikalnega predloga, da bi bile terjatve delavcev v stečajih poplačane absolutno prednostno, strinjali, da je poplačevanje teh terjatev težava, rešitev pa niso našli. Te bodo iskali skupaj s skupino, ki spremlja izvajanje insolvenčnega zakona.

Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog sprememb kazenskega zakonika, s katerim med drugim kriminalizira zalezovanje in uporabnike storitev žrtev trgovine z ljudmi ter strožje kaznuje korupcijska kazniva dejanja. "Sprememb ni veliko, so pa utemeljene in pomembne," pravi minister Goran Klemenčič.

Predlog novele kazenskega zakonika tudi odpravlja kaznivost izdaje tajnih podatkov v javnem interesu, kar je po mnenju Društva novinarjev Slovenije (DNS) ustrezen odgovor na grobe posege v svobodo izražanja. Društvo napoveduje, da bo kmalu predstavilo tudi predlog sprememb zakonika glede kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime.

Parlamentarna odbora za delo in za zdravstvo sta se na skupni seji, na kateri so na predlog SDS obravnavali problematiko otrok s posebnimi potrebami, soglasno strinjala, da je področje nujno čim prej sistemsko urediti. Vlada naj sistemsko ureditev za njihovo celostno obravnavo pripravi še letos, so sklenili brez glasu proti.

SDS je v parlamentarni postopek vložila zahtevo za odreditev nove preiskovalne komisije DZ o bankah. Za to ima podpise NSi in poslanca Roberta Battellija, glasovanje o tem pa pričakuje na aprilski seji DZ. Ker vse stranke želijo razjasniti razloge in potek sanacije bank, ustanovitev komisije ne bi smela biti vprašljiva.

Evropska komisija je s Švico dosegla dogovor o sporazumu, ki naj bi preprečil izogibanje plačevanju davkov. Države članice in Švica bodo namreč od leta 2018 dalje samodejno izmenjevale informacije o finančnih računih, kar pomeni, da državljani EU ne bodo več mogli skriti neprijavljenega dohodka na švicarskih računih.

Voditelji članic EU so v Bruslju podprli projekt energetske unije, je sporočil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. "Stopili smo velik korak naprej," je poudaril. Učinkovita energetska unija lahko po njegovih besedah temeljito spremeni razmere v Evropi z zagotovitvijo poceni, vzdržne in varne energije za države, podjetja in državljane.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.3.2015 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) (RS 63-2168/1994) Sprememba
20.3.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M) (RS 87-3503/2014) Se začne uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.3.2015 - 20.3.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   3 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     3 novosti     2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost   5 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost 1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost     1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex