4. marec 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Poroka in posvojitev otrok tudi za istospolne pare

Poslanci so sinoči z 51 glasovi za in 28 proti sprejeli novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, na podlagi katere istospolni pari dobivajo pravico skleniti zakonsko zvezo in vse pravice in dolžnosti, ki iz nje izhajajo. Sedemurno sejo je zaznamovala polemična razprava, pred DZ pa jo je pospremil tudi shod koalicije Za otroke gre!, ki je napovedala zbiranje podpisov za referendum.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bile zakonske podlage za davek na nepremičnine večje vrednosti, ki se je plačeval v drugi polovici leta 2012 in leta 2013, v neskladju z ustavo. Za lani se tega davka ni več odmerilo, saj je ustavno sodišče medtem razveljavilo zakon o davku na nepremičnine. Vračila davka vseeno ne bo, saj po pojasnilih finančnega ministrstva ugotovitev ustavnega sodišča ne daje podlage za poseganje v že pravnomočne odločbe.

Sprememba zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, s katero se uvaja sledljivost prometa s temi izdelki, bo najbrž na glasovanju v DZ dobila zadostno podporo. Podporo ji bodo očitno odrekli le v SDS, kjer vztrajajo, da bi morali bolj restriktivno urediti vprašanje prodaje pirotehničnih izdelkov.

Finančni minister Dušan Mramor je koalicijskim partnerjem predstavil predloge imen za nove neizvršne direktorje v DUTB in tudi za nove nadzornike SDH. A seznam še ni dokončen, sta po srečanju povedala prvak DeSUS Karl Erjavec in predsednik SD Dejan Židan, ki imen ne razkrivata. O predlogih utegne vlada odločati že jutri.

DUTB je v ugovoru na predlog revizijskega poročila s konca januarja med drugim ugotavljala, da računsko sodišče ni upoštevalo pojasnil in dokumentov, ki jih je DUTB predložila med postopkom. Po mnenju DUTB številni očitki računskega sodišča ne odražajo dejanskega stanja, poročilo pa temelji na nepravilnih ugotovitvah.

Ministrstvo za finance je v odločanje vladi poslalo spremembi zakona o dohodnini in zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se na pobudo OZS in GZS širi možnost uveljavljanja davčne olajšave za investiranje v opremo na avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, in sicer za investiranje od 1. 1. 2014 dalje. S predlogoma se zasleduje cilj spodbujanja nakupa novih avtobusov in s tem posodobitev voznega parka javnega potniškega prometa ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Evropska centralna banka (ECB) je v ta teden objavljenem pravnem mnenju izrazila pomisleke glede predlaganih sprememb zakona o Banki Slovenije, ki jih je v parlamentarni postopek po očitkih glede ravnanja nadzornika bančnega sistema pri sanaciji bank vložila opozicijska SDS. Podobne pomisleke so v ECB izrazili ob podobnih lanskih predlogih SDS.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.3.2015 - 4.3.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   12 novosti 1 novost   1 novost 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 10 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     4 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti   1 novost 10 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 2 novosti 1 novost 8 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Obvestilo o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o shemah neposrednih plačil
Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba II Ips 200/2013 - denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - zastaranje
VSRS Sodba X Ips 179/2013 - dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - dohodnina - davčna izvršba - nastanek dohodninske obveznosti - nastanek terjatve države - zapadlos...
VSRS Sodba X Ips 178/2013 - odmera dohodnine - dovoljena revizija - izkazane zelo hude posledice - osebni stečaj - sklep o odpustu obveznosti - odpis davka - prenehanje obvezn...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sklep I U 10/2014 - Banka Slovenije - odločba o izrednih ukrepih – pravica do sodnega varstva – varstvo delničarjev in upnikov – aktivna legitimacija – upravni akt – z...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMNIMVTP), ratifikacija, EPA 84-VII
Predlog zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), redni postopek, EPA 362-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Iva premagala FURS