26. marec 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Priprave na zavrnitev referenduma

Predstavniki poslanskih skupin SMC, DeSUS, ZL, SD in ZaAB so pripravili dopolnila k prvotnemu predlogu sklepa o nedopustnosti referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi. Gre za zavrnitev razpisa referenduma z obrazložitvijo, da lahko DZ v referendumski postopek po novi ustavni ureditvi in glede na ustavni zakon poseže že med zbiranjem podpisov.

Skupščina ZZZS predlaga ministrstvu za zdravje, naj pripravi spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da bodo starši otrok do petega leta starosti upravičeni do kritja stroškov spremstva otroka, ko je ta na zdravljenju v zdravilišču. Sedanji zakon namreč spremstvo krije le za hospitalizacijo v bolnišnici.

V Obrtni zbornici Slovenije zahtevajo, da stroške uvedbe davčnih blagajn, ki jih vlada namerava uvesti z oktobrom, prevzame država. "V socialnem sporazumu piše, da država letos in prihodnje leto gospodarstvu ne bo naložila novih finančnih obremenitev, davčne blagajne nakazujejo ravno nasprotno," je opozoril predsednik OZS Branko Meh.

DZ je razpravljal o priporočilu SDS pravosodnemu ministrstvu za izvedbo nadzora nad dodeljevanjem sodnih spisov na več sodiščih. Predlagatelji iz vrst SDS namreč vztrajajo, da na nekaterih sodiščih poteka vzporedni sistem dodeljevanja spisov. Predstavniki vlade in koalicije očitke ocenjujejo za neutemeljene, priporočila pa za nepotrebna.

DZ je opravil drugo obravnavo predloga zakona o cestninjenju, ki na enem mestu ureja tako cestninjenje osebnih kot tovornih vozil. Predlagani zakon deli poslance zlasti v delu, ki določa globe za prekrške pravnih oseb. V SDS in tudi v NSi bi jih namreč znižali.

Inšpektorat za javni sektor se je pri ugotavljanju pravilnosti imenovanja Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja tožilstva razglasil za nepristojnega, zato ugotovitev ni podal, je razvidno iz povzetka poročila, ki ga je pridobila STA. Z državnega tožilstva so sicer v torek sporočili, da inšpektorat pri nadzoru ni ugotovil nepravilnosti.

Kazalnik gospodarske klime je bil marca pri 5,7 točke, kar je 1,4 točke več kot februarja in 13 točk več kot pred letom dni, ko je bila njegova vrednost negativna. Letos se je gospodarska klima v Sloveniji izboljšala že januarja in februarja, marca pa je bila tudi na 9,6 točke višji ravni od dolgoletnega povprečja.

Prvih 14 evropskih držav, med katerimi ni Slovenije, je včeraj podpisalo konvencijo Sveta Evrope proti trgovanju z organi. Gre za prvo mednarodno konvencijo, s katero naj bi preprečili in omejili trgovanje s človeškimi organi. Konvencija bo začela veljati, ko jo bo ratificiralo pet držav. Zaenkrat tega ni storila še nobena.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.3.2015 - 26.3.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   7 novosti        
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost       1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe
Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
Odredba o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sklep I Up 2/2015, enako tudi I Up 388/2014 - ustavitev postopka - neplačilo sodne takse - dokazovanje plačila sodne takse v pritožbi - pritožbene novote - načelo sorazmernosti
VSRS Sodba X Ips 215/2013 - davek po 5. odstavku 68. člena ZDavP-2 - premoženje neznanega izvora - dokazno breme - retroaktivnost - metode cenitve - poraba - obresti - zasliša...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cpg 872/2014 - prodajna pogodba - razveza pogodbe - učinki razvezane pogodbe - stvarne napake motornega vozila - zamudne obresti - materialno procesno vodstvo - r...
VDSS sodba Psp 327/2014 - delovni invalid III. kategorije - nadomestilo plače za čas čakanja na zaposlitev - lastnost zavarovanca - pravnomočna odločba - izredna pravna sred...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Mandatno-volilne komisije k Letnemu poročilu 2012, EPA 1222-VI
Poročilo Mandatno-volilne komisije k Letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2011 in Oceni stanja na področju omejevanja korupcije in nasprotja interesov, EPA 747-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik dr. Senko Pličanič: Sodstvo ne deluje, kot bi moralo