14. oktober 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pravo ni matematika

Profesor dr. Miha Juhart, ki je od 1. oktobra dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v današnjem intervju za TFL Glasnik, ki ga bomo objavili popoldne, pravi, da je treba zaupati rešitvi, ki jo poda strokoven in kompetenten pravnik. Ob tem smo lahko zapisali še eno pomembno sporočilo: "Na naši fakulteti razmišljamo, da bi število novih študentov še zmanjšali, predvsem zato, ker se nam vpisujejo vedno slabši bruci. Za zdaj je edino merilo za vpis v prvi letnik doseženo število točk na maturi, a opažamo, da število teh točk na naši fakulteti pada, mi pa si želimo kot resna fakulteta manjše število boljših študentov."

Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o prekrških, ki se nanaša na povračilo neupravičeno plačane globe, neskladen z ustavo. DZ mora neustavnost odpraviti v roku enega leta, do tedaj pa bo povračilo plačane globe mogoče tudi v primeru, ko postopek o prekršku zastara. Del 193. člena zakona o prekrških namreč določa podlago za povračilo neupravičeno izrečene globe. Določa, da "komur je bila v postopku o prekršku izrečena sankcija, ima pravico do povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi neupravičenega izreka sankcije, če je bila pravnomočna odločba oziroma sodba ali sklep o prekršku spremenjena, odpravljena ali razveljavljena in postopek zoper njega pravnomočno ustavljen".

Finančni minister Dušan Mramor je včeraj kolegom v območju evra povedal, da je Slovenija v zadnjem letu in pol naredila zelo velike strukturne spremembe, prestrukturirala banke in začela s prestrukturiranjem podjetij in da namerava nadaljevati po zastavljeni poti. V izjavi za TV Slovenija po koncu srečanja evroskupine je napovedal še, da bo vlada do roka v Bruselj poslala tudi proračunske načrte za 2015.

Invalidi imajo odslej možnost dostopa do brezplačnih ali skoraj brezplačnih tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil. Veljati je namreč začel nov pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Na ta način bo invalidom olajšan, marsikomu pa šele prvič omogočen dostop do pripomočkov, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju. To je za invalide velika pridobitev, ki jim bo olajšala vsakdanje življenje, je na predstavitvi poudarila ministrica za delo Anja Kopač Mrak.

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) bo podalo formalni predlog za spremembe kazenskega zakonika v členih, ki se dotikajo razkrivanja tajnih podatkov, je pred sredinim začetkom sojenja novinarki Anuški Delić napovedal predsednik društva Matija Stepišnik. Ob tem je opozoril, da Delićevi grozi zaporna kazen, ker je opravljala svoje delo. Novinarki Dela tožilstvo očita kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov, predobravnavni narok v tej zadevi pa je razpisan za sredo. Delićeva naj bi izdala tajne podatke konec leta 2011, ko je v več člankih pisala o povezavi neonacistične skupine Blood & Honour s stranko SDS. Sporno pri njenem poročanju naj bi bilo, da je po trditvah Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) objavila tudi njihove podatke.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.10.2014 Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (RS 73-3007/2014) Začne veljati
14.10.2014 Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (RS 1-49/2010) Preneha veljati
14.10.2014 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
14.10.2014 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 73-3054/2014) Začne veljati
13.10.2014 Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti (RS 73-3008/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.10.2014 - 14.10.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU           1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE 1 novost   1 novost 2 novosti    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti     3 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI       1 novost    
11. OBČINE 45 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2014
Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 3/2013 - davek od dohodka iz dejavnosti - dovoljena revizija - vrednostni kriterij - samostojni podjetnik posameznik - začetek opravljanja dejavnosti - nada...
Sodba VSRS I Ips 15366/2011-44 - kršitev kazenskega zakona – pravna opredelitev – obstoj kaznivega dejanja - kazniva dejanja zoper čast in dobro ime – razžalitev – žaljiva obdolžit...
Sodba VSRS I Ips 13717/2011-162 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih – zahteva za varstvo zakonitosti – obseg preizkusa - zmotna ali nepopol...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2031/2013 - član občinskega sveta - prenehanje mandata - prenehanje mandata občinskega svetnika - stalno prebivališče v drugi občini - izguba volilne pravice
UPRS sodba III U 216/2013 - ukrep inšpektorja za okolje – prosti prehod do morskega dobra – raba morja – naravno kopališče – zaračunavanje vstopnine
UPRS sodba I U 1204/2013 - zaposlovanje invalidov – prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – obveznost plačila prispevka - kvota za zaposlovanje invalidov – dejavno...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Psp 277/2014 - starostna pokojnina - sorazmerni del pokojnine - tujec - seštevanje dob - tretja država - odškodnina - zakonske zamudne obresti
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H), skrajšani postopek, EPA 101-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Beseda urednika: Odvetniki nismo prodajalci pravnih storitev, temveč varuhi človekovih pravic