Dnevne zakonodajne novosti / 5. junij 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 131/2020 z dne 28.9.2020
TEMA DNEVA
Izredni seji za poslance in svetnike
Tema dneva

Minili so že skoraj trije tedni od požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, a številne službe so še vedno na delu. V petek bo o okoljskih posledicah požara ter delovanju služb v dneh po nesreči na izredni seji razpravljal državni zbor. Na izredni seji se bodo v torek sestali tudi državni svetniki, ki bodo odločali, ali bodo vložili veto na novi zakon o športu. Predlog za odložilni veto je vložila interesna skupina delojemalcev zaradi vprašanj, povezanih z zaposlovanjem športnikov. Pobudo za veto je državnemu svetu poslal predsednik sindikata športnikov Dejan Stefanović, kot skrajni ukrep pa napovedal ustavno presojo in tudi zbiranje podpisov za začetek referendumskega postopka.

Računsko sodišče v Banki Slovenije
Pred poslance prihajajo dopolnitve zakona o Banki Slovenije, ki jih bo najprej pretresal odbor za finance in monetarno politiko. Vlada z novelo zakona predlaga, da bi računsko sodišče lahko presojalo smotrnost in pravilnost poslovanje Banke Slovenije ter odločitev, ki so vodile v porabo javnih sredstev. Računsko sodišče bo po predlogu revizijo lahko opravilo za deset let nazaj, torej bi se lahko lotilo tudi zgodbe z bančno luknjo. Evropsko računsko sodišče in Evropska centralna banka (ECB) glede revidiranja nimata enotnega stališča. V ECB celo zahtevajo, da se pred odločanjem poslancev z njo opravi ponovno posvetovanje.

Zakon o tujcih brez zadržanja
Ustavno sodišče je zavrnilo predlog varuhinje človekovih pravic za začasno zadržanje 10.b člena zakona o tujcih. Hkrati so sodniki odločili, da bodo zahtevo obravnavali absolutno prednostno. Določba 10.b člena opredeljuje ukrep, ki ga lahko DZ sproži v primeru zaostrenih migracijskih razmer. "Ker DZ še ni sprejel takšne odločitve, škodljive posledice, ki jih zatrjuje predlagatelj, še ne morejo nastati", je v sklepu zapisalo ustavno sodišče ter dodalo, da "ob morebitnih spremenjenih okoliščinah na področju migracij in ob sprejetju odločitve DZ iz drugega odstavka 10.a člena lahko ustavno sodišče na ponovni predlog predlagatelja oceni, ali so izpolnjeni pogoji za zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe."

Za bolj neodvisno sodstvo
Predsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat je na minulih Dnevih slovenskega sodstva v organizaciji Slovenskega sodniškega društva izpostavila več odprtih vprašanj, zlasti glede načina in postopka imenovanja sodnikov in predsednikov sodišč. Sovdatova je v prvi vrsti opozorila, da je ureditev imenovanja sodnikov po njenem neustrezna, ker "omogoča prevlado političnih meril nad merili o strokovnosti in moralni pokončnosti kandidatov za sodnike". Zbrane je uvodoma nagovoril tudi minister za pravosodje Goran Klemenčič, ki je napovedal, da bodo v reformo sodne mreže šli odgovorno in dogovorno, torej da v to ne bodo šli, "ne da bi bili na isti strani s sodstvom".

Noveliranje zakona o lokalni samoupravi
V javni razpravi sta predloga novel zakonov o lokalni samoupravi in o lokalnih volitvah. Pripombe je mogoče posredovati do 30. junija. Med predlaganimi rešitvami je tudi stalni termin rednih lokalnih volitev in ureditev reprezentativnosti za združenje mestnih občin. Sedanjo določbo, po kateri lahko združenje občin pridobi reprezentativnost, če je vanj včlanjenih najmanj 30 odstotkov občin, bi dopolnili tako, da se za dosego statusa reprezentativnosti za mestne občine zahteva vključenost 50 odstotkov mestnih občin. V primeru hkratnega članstva v več združenjih pa mora občina določiti, katero združenje je reprezentativno.

Manj birokracije na avstrijski meji
Potem ko je Avstrija v začetku leta z zaostritvijo delovne zakonodaje povzročila precej razburjenja tudi med slovenskimi podjetji, ki opravljajo prevoze v severni sosedi, je zdaj ta pravila nekoliko omilila. S 1. junijem se je pomembno poenostavilo predvsem čezmejno opravljanje transportnih storitev v sosednji državi. Nova ureditev določa, da bodo prijave čezmejnih napotitev mobilnih delavcev v Avstriji le še "pavšalne", in sicer za šest mesecev, s tem pa neodvisne od konkretne posamezne napotitve. Tako ni treba več navajati podatkov o naročnikih, krajih natovarjanja/raztovarjanja ipd.(TFL)