Dnevne zakonodajne novosti / 21. marec 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 4 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Zakon za krepitev nevladnega sektorja
Tema dneva

Državni zbor je z 58 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog zakona o nevladnih organizacijah, s katerim bo okrepljeno področje nevladnega sektorja. Še prej pa so poslanci sprejeli dopolnila koalicije, ki se nanašajo na uvedbo sklada za razvoj nevladnih organizacij in sofinanciranje dveh veteranskih zamejskih organizacij. Zakonski predlog opredeljuje merila, kdaj se določena organizacija sploh šteje za nevladno organizacijo, v pravni red pa bo vnesel enotno pravno definicijo tega pojma. Nevladna organizacija je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od drugih subjektov. Več o vlogi nevladnih organizacij pri uveljavljanju okoljske odgovornosti lahko izveste na brezplačni EcoLex Life delavnici za NVO.

Potrjena novela zakona o igrah na srečo
DZ je s 35 glasovi za in 26 glasovi proti sprejel novelo zakona o igrah na srečo, ki jo je v parlamentarni postopek vložil poslanec SMC Branko Zorman. Predlog prinaša sprostitev trga športnih stav, ki jih v Sloveniji sedaj prireja Športna loterija. Zorman je na seji poudaril, da je novela zakona namenjena tudi zaščiti slovenskih igralcev, ki sedaj stavijo pri tujih prirediteljih in tako ne uživajo zaščite, ki jo z nadzorom zagotavljajo slovenski organi. Z vstopom tujih ponudnikov bi namreč tudi ti plačevali koncesijske dajatve. Vlada je sicer predlogu zakona nasprotovala, ker da Slovenija potrebuje celovite nove rešitve, tudi zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo.

Za nepremičninsko posredovanje največ 4 odstotke
DZ je s 43 glasovi za in 9 glasovi proti sprejel novi zakon o nepremičninskem posredovanju. Ta med drugim omejuje plačilo za posredovanje na štiri odstotke od vrednosti nepremičnine ter nepremičninskim družbam nalaga, da prodajalca in kupca opozorijo na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine. Odpravlja pa omejitev provizije pri kupoprodajnih poslih med gospodarskimi družbami. Namen novega zakona je povečati varovanje interesa potrošnikov in zagotoviti pravno varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb, je v razpravi poudarila državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak.

Za Sodni svet 11 kandidatur
Na javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta je prispelo 11 predlogov kandidatur, so sporočili iz urada predsednika. Julija bo namreč potekel mandat šestim članom, med katerimi tri izvoli DZ na predlog predsednika republike. Možni kandidati za tri mesta v Sodnem svetu so Sara Ahlin Doljak, Marjan Feguš, Tomaž Keresteš, Jana Morela, Damjan Možina, Boris Ostruh, Andrej Rozman, Rok Svetlič, Andraž Teršek, Verica Trstenjak in Emil Zakonjšek. Predsednik republike bo v skladu z zakonom predlog kandidatne liste posredoval v državni zbor najpozneje 30. marca.

Zlorabe delavcev in prekarizacija v kmetijstvu
ZSSS in Delavska svetovalnica sta pozvali pravosodno ministrstvo, naj nadgradi sistem izvršb s tem, da se uvede preverba pravnih podlag za njihov začetek, DZ pa, naj v četrtek ne sprejme predloga novele zakona o kmetijstvu, saj ta prinaša prekarizacijo v kmetijstvu. Opozorili sta na nedovoljene prakse delodajalcev. Ti so po besedah Gorana Lukiča iz Delavske svetovalnice pri zlorabah pravic delavcev zelo inovativni in v pogodbe o zaposlitvi vnašajo nesorazmerno visoke zneske konkurenčne klavzule ter seznam pogodbenih kazni kar v obliki cenika. Nato sprožajo izvršbe v času, ko so delavci v tujini in zamudijo rok za pritožbo.

Obsodilne sodbe za večino "balkanskih bojevnikov"
V ponovljenem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik je Okrožno sodišče v Ljubljani po 128 obravnavah in obravnavanih več kot 60.000 straneh sodnega spisa včeraj izreklo sodbe. Večino obdolženih je sodni senat spoznal za krive, a jim dosodil nižje kazni, kot je predlagalo tožilstvo. Tako obramba kot tožilstvo sta napovedala pritožbe. Obdolženi so bili spoznani za krive kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, nekateri pa tudi hudodelskega združevanja. Dragan Tošić je po ugotovitvi sodišča deloval kot glavni član hudodelske združbe v Sloveniji, ki je sodelovala tudi s tujino.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113
Sklep o merilih za določitev pomembne banke
Sklep o uporabi Priporočila o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine
Sklep o uporabi Smernic o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)
Sklep o uporabi Smernic o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev z namenom odkrivanja manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila ter o postopkih nadaljnjega ravnanja v primeru prenosov sredstev, ki ne vsebujejo zahtevanih informacij
Odločbe sodišč
UPRS Sodba III U 191/2016-10 - prepoved vstopa v državo - odstranitev tujca iz države - prisilna odstranitev tujca - nevarnost pobega - ponarejeni dokumenti
VSL Sodba I Cpg 1058/2016 - odškodninska odgovornost članov uprave in nadzornega sveta - odgovornost članov organov odvisne družbe - koncernski privilegij - koncernsko povezan...
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo Odbora za izobraževanje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva - Dopolnjen predlog zakona (ZNPS-A), skrajšani postopek, EPA 2476-VII
Poročilo Mandatno-volilne komisije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), EPA 2551-VII
Ostali dokumenti
Pravne osebe kot nosilke konvencijskih pravic v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice