2. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sporni datum referenduma

Državni zbor je na izredni seji po petih urah razprave s 43 glasovi za in enim proti sklenil, da bo referendum o noveli zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 4. maja, referendumska opravila pa bodo začela teči v četrtek. A je SDS že pred glasovanjem napovedala, da bo v tem primeru zahtevala ustavno presojo takšne odločitve. Stranka SDS je namreč predlagala, da bi referendum izvedli 25. maja in bi tako potekal skupaj z volitvami v Evropski parlament, a je koalicija dopolnilo zavrnila.

Cilj predloga zakona o delu na črno, ki bo jutri v drugi obravnavi v državnem zboru, je prispevek k zajezitvi sive ekonomije. Za osebno dopolnilno delo uvaja socialne prispevke, za kratkotrajna dela odpravlja prijavo, delo v lastni režiji širi na sorodstvo, nadzor prenaša na carinsko upravo, kazni pa zvišuje za 25 odstotkov, so našteli na ministrstvu za delo.

Na današnjem nadaljevanju marčevske seje bo nekaj več pozornosti zaradi nedavne stavke rudarjev deležna novela zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki jo bo DZ obravnaval po skrajšanem postopku. Presoje bo deležna tudi resolucija o nacionalnem programu športa.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela osnutek nacionalnega reformnega programa, s katerim bodo seznanjeni odbori DZ in Ekonomsko socialni svet. V osnutku programa, ki mora biti do konca aprila poslan v Bruselj, so zapisali, da bo vlada v letih 2014-2015 nadaljevala in okrepila že začete ukrepe in aktivnosti za spodbujanje gospodarske rasti.

Zaradi demografskega deficita v gimnazijskih programih v zadnjih letih ostajajo prazna mesta, tudi delež vpisanih mladih na gimnazije se ne povečuje, je pojasnila Slavica Černoša z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na ministrstvu so pripravili pogovor o prihodnjem razvoju gimnazijskega programa, ki so se ga udeležili tudi predstavniki gimnazij in fakultet. Sogovorniki so med drugim odprli vprašanje, ali naj bo matura obvezna za zaključek gimnazije ali ne, ter spomnili na predloge o dveh zahtevnostnih ravneh mature in pouka v gimnaziji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.4.2014 Pravilnik o policijskih pooblastilih (RS 16-510/2014) Začne veljati
2.4.2014 Pravilnik o policijskih pooblastilih (RS 40-1777/2006) Se preneha uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.4.2014 - 2.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 1 novost   7 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     5 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 7 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     9 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o napotitvi uslužbencev policije v druge organizacije
Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
Statut Univerze v Ljubljani
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020
Odlok o razglasitvi območja Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep II Ips 255/2010 - izvršba na podlagi verodostojne listine – terjatev iz menice - priloge – menica - predložitev originala menice - dodatna pravna podlaga za izdajo s...
Sodba I Kp 61829/2011-319 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - navzočnost na glavni obravnavi - sojenje v nenavzočnosti - sklep o sojenju v nenavzočnosti - zagovorn...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Poročilu o izvrševanju javnih pooblastil danih SID - Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d. Ljubljana, za leto 2012 in Poročilo o izvajanju zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov za leto 2012, EPA 1764-VI
Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k Poročilu o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2013, EPA 1754-VI
Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2013, EPA 1867-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obdavčitev sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev
Revija Odvetnik Odmera višine separatnih stroškov v pravdnem postopku