21. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Plinarji osumljeni nečednih poslov

Javna agencija RS za varstvo konkurence dobavitelje zemeljskega plina sumi, da so izmenjevali občutljive poslovne informacije ter se usklajevali pri določanju cen plina gospodinjskim odjemalcem. Zato je konec minulega tedna uvedla postopek ugotavljanja kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju EU.

Socialni partnerji v skupini za reformo trga dela na včerajšnjem nekoliko daljšem srečanju niso uspeli zapreti nobenega od ključnih odprtih vprašanj v predlogu zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Zbližanja glede agencijskega dela, odpovednih rokov in odpravnin ob upokojitvi tako še ni. Čas se izteka, ponedeljkova pogajanja pa bi bila lahko zadnja.
Predstavniki delodajalcev, delojemalcev in vlade so včeraj šest ur iskali kompromisne rešitve glede odprtih členov ZDR, a so se zbližali le pri nekaterih manj odmevnih vprašanjih, medtem ko jim najtrših orehov še ni uspelo streti.

Na javni predstavitvi mnenj v DZ so razpravljavci podali poglede na zakon o štipendiranju, ki ga je v DZ vložilo 5000 volivcev oz. Študentska organizacija Slovenije. Predstavniki mladih in ministrstva za delo se strinjajo glede nekaterih pomanjkljivosti trenutne ureditve, zato upajo na konsenz in skupni predlog, ki bo boljši ter sprejemljiv za vse.

Parlamentarni odbor za finance in monetarno politiko ni potrdil predlogov sprememb zakona o Slovenskem državnem holdingu, s katerimi je želela PS povečati transparentnost in zaupanje javnosti v delovanje holdinga. Državni sekretar na ministrstvu za finance Marko Pogačnik je napovedal, da bo vlada v kratkem pripravila svoj predlog zakonske novele.

EU je včeraj v trialogu osrednjih institucij po dolgih pogajanjih vendarle dosegla dogovor o svežnju dveh zakonodajnih predlogov za zaostritev fiskalnih pravil, imenovanem "dvojček". Ta predvideva krepitev evropskega nadzora nad sprejemanjem nacionalnih proračunov in krepitev nadzora nad državami, ki so zaprosile za pomoč.

Minister za zdravje Tomaž Gantar, ki v petek zapušča mesto ministra za zdravje, je s svojo ekipo predstavil več predlogov oz. osnutkov novel zakonov - zakona o pacientovih pravicah, zakona o lekarniški dejavnosti, zakona o zdravilih - ter osnutek mreže izvajalcev na primarni ravni.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.2.2013 - 21.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 1 novost 2 novosti   2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 1 novost 3 novosti   1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in zavrženju pobude
Odločba o ugotovitvi, da 5., 6., 8. in 9. člen Uredbe o vodnih povračilih ni v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju pobude ter o nesprejemu ustavne pritožbe
Odredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje službe nujne medicinske pomoči
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2013
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021)
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Moravče
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep I Up 505/2012 - začasna odredba – sorazmernost – javni interes – nadzorni svet RTVS – razrešitev člana
Sodba in sklep G 36/2012 - podtopek nadzora nad poslovanjem bank - prošnja za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev – zahteva za posredovanje podatkov Ag...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 839/2012 - vzdrževanje ceste – poledenelost cestišča – opustitev dolžnostnega ravnanja – profesionalna skrbnost – deljena odgovornost – zmotno ali nepopolno u...
VSL sodba in sklep II Cp 437/2012 - zunajzakonska skupnost – skupno premoženje – zakonska domneva o enakih deležih – določitev drugačnega razmerja – obrazložitev – popravni sklep
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, EPA 857-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Zaključek postopka brez izbire
Revija Odvetnik Izredna skupščina OZS
Revija Poslovodno računovodstvo Different Forms of Legal Supervision of Public Administration in some European States