Dnevne zakonodajne novosti / 6. julij 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za junij 2018
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v mesecu juniju 2018. Veljati ali uporabljati se je začelo 145 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 83 predpisov, spremenilo pa se je 55 predpisov. Tako je na zadnji dan junija veljalo 861 zakonov in 19.650 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Prodaja NLB pred novimi poslanci
Vlada je razpravo o predlogu sprememb zavez Slovenije glede prodaje NLB in izravnalnih ukrepov ter o predlogu zakona za zaščito NLB prekinila, saj želi pred odločanjem pridobiti mnenje DZ. Odhajajoča ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je izrazila upanje, da bi se to lahko zgodilo prihodnji teden. Ministrica si želi, da bo DZ "razumel potrebo po hitrem sestanku" in pričakuje, da bi vlada to tematiko lahko obravnavala že prihodnji teden. Ob tem se nadeja tudi, da bo komisija to "razumela kot povečanje kredibilnosti naših zavez". Ministrica se je sicer že po seji vlade udeležila sestanka vodij poslanskih skupin oziroma njihovih namestnikov pri predsedniku DZ Mateju Toninu.

Podpora dopolnitvi zakona o zdravniški službi
Skupni odbor DZ je brez glasu proti podprl dopolnitve zakona o zdravniški službi, s katerimi želi vlada oz. ministrstvo za zdravje zaradi pomanjkanja domačih strokovnjakov na področju otroške kardiologije olajšati zaposlitve strokovnjakov iz držav izven EU. Poslanci so sprejeli dopolnila odbora, ki jih je pripravilo ministrstvo na podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe. Slednja je med drugim opozorila, da predlagana določba v 3. členu učinkuje za nazaj, retroaktivnost posameznih zakonskih določb pa je dopustna le, če to zahteva javna korist in če ne posega v pridobljene pravice posameznika.

Ustavno sodišče ni ugodilo zdravnikom
Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo Zdravniške zbornice Slovenije in skupine 87 zdravnikov za oceno ustavnosti več členov zakona o zdravstveni dejavnosti. Pobudniki so izpodbijali spremenjene pogoje glede dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, omejitve zasebne zdravstvene dejavnosti ter zaostritev podeljevanja koncesij. Nasprotovali so tudi omejitvi dela zdravnikov pri drugih izvajalcih. Novelo je sicer DZ potrdil 19. septembra lani. Njena uveljavitev se je zavlekla zaradi referendumske pobude, a na koncu Društvu za zdravje naroda ni uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma.

Dvom o načelu enakosti pred zakonom
Na vrhovnem državnem tožilstvu v odzivu na zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti v primeru farmacevtka menijo, da je vrhovno sodišče z zavrnitvijo povzročilo spremembo sodne prakse. Če se ta spreminja v primeru znanih oseb, to sproža vprašanja o upoštevanju načela enakosti pred zakonom in enakopravnosti v kazenskem postopku, menijo. Na tožilstvu so do zdaj vseskozi vztrajali, da niso zamudili roka, ker da zakon posebnega roka ne določa, omenjeni dveletni rok pa da je zgolj instrukcijski. Generalni državni tožilec Drago Šketa ob tem izraža zaskrbljenost predvsem za delo tistih tožilcev, ki se ukvarjajo z najtežjimi primeri.

Poziv Sloveniji glede korupcije poslancev in sodnikov
Zadnje poročilo skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco ugotavlja, da je Slovenija izpolnila 14 od 19 priporočil iz prejšnjega poročila. Ob tem Slovenijo poziva, naj okrepi prizadevanja za preprečevanje korupcije med poslanci in sodniki. Na vrhovnem sodišču so zadovoljni, da so pri Grecu kot neizvedeno priporočilo izpostavili le ureditev postopka imenovanja vrhovnih sodnikov oz. sodnikov nasploh. "Ta je v pristojnosti izvršilne oz. zakonodajne veje oblasti, v katerih pa doslej niso pokazali posluha za predloge sodstva po spremembi načina imenovanja sodnikov," so zapisali.

Negativna ocena za DUTB
Računsko sodišče je v reviziji poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015 glede pravilnosti poslovanja DUTB izreklo negativno mnenje. O smotrnosti poslovanja v letih, ko sta DUTB vodila Lars Nyberg in Torbjörn Mansson, pa je menilo, da je bilo to neučinkovito in negospodarno. Kot ugotavlja Računsko sodišče, DUTB med drugim pri odločanju ni imela popolnih informacij in z bankami ni sklenila vseh potrebnih pravnih aktov. Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se še ni uspela podrobneje seznaniti z vsebino revizije, je pa opozorila, da je ministrstvo v času od obravnavanega obdobja okrepilo nadzor nad DUTB.(TFL)