11. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vlada ne bo odstopila

Predsednik vlade Janez Janša je v včerajšnjem pogovoru za TV Slovenija dejal, da vlada ne bo odstopila, če bo treba prositi za mednarodno finančno pomoč, ker Slovenija druge alternative nima. Po njegovem mnenju namreč tisti, ki stojijo za napori rušenja varčevalnih ukrepov, iluzionistično verjamejo, da se bo mandat vlade končal s prošnjo za pomoč. Kot je dejal, za Slovenijo tudi ni druge alternative kot je to, da je koalicija trdna, česar se koalicijski partnerji tudi zavedajo.

Državni svet je izglasoval odložilni veto na predlog zakona o ukrepih za stabilnost bank, ki predvideva ustanovitev t.i. slabe banke. Zahtevo za veto je na tajnem glasovanju podprlo 19 svetnikov, 14 pa jih je bilo proti. O predlogu zakona bo tako moral znova odločati državni zbor, za sprejem zakona pa bo zdaj potrebna absolutna večina poslancev, torej 46.

Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije je včeraj v DZ predali prinesli obvestilo o pobudi za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Ta je opremljena z nekaj nad 3.000 podpisi.

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog zakona o davku na finančne storitve, s katerim želi finančne storitve, ki so oproščene plačila davka na dodano vrednost in davka na zavarovalne posle, obdavčiti s 6,5-odstotno stopnjo. Na dnevnem redu seje sta tudi predlog zakona o davku na bilančno vsoto bank in novela obrtnega zakona.

Prav tako bo vlada na seji obravnavala dopolnitve zakona o upravnem sporu, novelo zakona o izvajanju rejniške dejavnosti in spremembe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Ustavno sodišče je pritrdilo informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar, da osebni podatki lastnikov nepremičnin v katastrih ne smejo biti javni, kadar so lastniki fizične osebe. Vpogled v te podatke je Geodetska uprava RS na zahtevo informacijske pooblaščenke onemogočila že v začetku leta. Ustavno sodišče je razveljavilo določbi zakona o evidentiranju nepremičnin, ki urejata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično osebo. Javnost glede podatka o upravljavcu pa ni v neskladju z ustavo.

Slovenskega sodnika na Sodišču Evropske unije Marka Ilešiča so v torek izvolili za predsednika senata petih sodnikov za obdobje od oktobra 2012 do oktobra 2015. Ilešič bo predsedoval tretjemu senatu na Sodišču EU, so sporočili iz kabineta sodnika Ilešiča.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.10.2012 - 11.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU           10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti   2 novosti    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost   1 novost 1 novost 5 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost     4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost   2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost   10 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI       1 novost    
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest
Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Sklep o naložbah investicijskega sklada
Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 22862/2012-214 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih pripor - odreditev pripora - sklep o odreditvi pripora – opis k...
Odločbe Upravnega sodišča sodba IV U 240/2010 - okoljevarstveno dovoljenje – dopolnitev vloge – rok za dopolnitev vloge – podaljšanje roka – opravičljivi razlogi za podaljšanje – prostorsko...
sodba I U 107/2011 - dohodnina - dohodnina od dobička iz kapitala - odsvojitev nepremičnine - vrednost kapitala ob pridobitvi - vrednost na nepremičnini opravljen...
sodba I U 233/2011 - razlastitev – gradnja ceste – prevzem preostalih nepremičnin – izguba gospodarskega pomena nerazlaščenega dela zemljišč – pravno vprašanje – ...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (četrti senat) z dne 27. septembra 2012(*). Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) proti Finanzamt Plauen. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Obdavčenje – Davek na dodano vrednost – Dobava blaga – Obdavčitev verižnih transakcij – Zavrnitev oprostitve zaradi neobstoja pridobiteljeve identifikacijske številke za DDV. Zadeva C-587/10.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 226/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca - mobbing - šikana - dokazovanje
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za obrambo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom z dopolnjenim predlogom zakona (ZVPoz-D), EPA 510-VI
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah - z dopolnjenim predlogom zakona (ZBR-D), EPA 554-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF
Obračun DDV pri prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu