2. oktober 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nadaljevanje prodaje Telekoma in ostalih podjetij

Premier Miro Cerar je v pogovoru za Reuters zatrdil, da bo vlada v prihodnjih dneh nadaljevala s prodajo Telekoma Slovenije. Po njegovih besedah je vlada namreč opustila idejo o razdelitvi Telekoma Slovenije na infrastrukturni in storitveni del, pri čemer bi prodali le storitveni del. Cerar je v prvem pogovoru za tujo medijsko hišo poudaril, da bo Slovenija nadaljevala s prodajo podjetij, ki so na prednostnem seznamu za privatizacijo, ki ga je na predlog vlade Alenke Bratušek lani sprejel DZ.

Evropska komisija je objavila letno poročilo o uporabi prava EU v državah članicah za lansko leto. Število odprtih primerov kršitev se je precej zmanjšalo, medtem ko se je število primerov, rešenih v mehanizmih za reševanje sporov, kot je EU Pilot, povečalo. V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2013 odprtih 47 primerov kršitev prava EU. Večina primerov kršitev zakonodaje EU, kar 62 odstotkov vseh primerov, je bila podobno kot leto prej povezana z okoljem, obdavčenjem, prometom ter notranjim trgom in storitvami. Države z največ primeri kršitev so bile Italija, Španija in Grčija, medtem ko so bile Latvija, Malta in Estonija med najuspešnejšimi državami.

Senat vrhovnega sodišča je v nadaljevanju v torek začete seje včeraj sprejel odločitev o zahtevi za varstvo zakonitosti v zadevi Patria, so sporočili z omenjenega sodišča. Na podlagi odločitve bo zdaj pripravljena pisna odločba, ki bo strankam v postopku posredovana predvidoma v roku enega meseca, pojasnjujejo. Do takrat pa, dodajajo, dodatnih informacij v zvezi z odločitvijo oziroma njeno vsebino s sodišča ne morejo posredovati.

Skupina pravnikov je pripravila mnenje glede prenehanja poslanskega mandata prvaka SDS Janeza Janše in je pri tem soglasna, je za STA potrdil eden od članov skupine Ciril Ribičič. Po njegovem vedenju bo mnenje v DZ poslano danes, pripravili pa so dve možnosti, ki sta v skladu z ustavo. Neuradno je ena od njih začasno prenehanje mandata. Ribičič je pojasnil, da pri stališču, ki ga bodo danes odposlali predsedniku mandatno-volilne komisije Mitju Horvatu, ni ločenih mnenj.

Ob pripravi načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP) resorno ministrstvo in sam javni zavod preučujeta možnosti, kako bi na posameznih delih odprli zakon o Triglavskem narodnem parku in rešili za prebivalce parka pereče teme. Ugotovili so namreč, da težav ne morejo rešiti z načrtom upravljanja, temveč le s spremembo zakona.

Dogovor med Evropsko unijo in Turčijo o deportaciji migrantov, ki so nezakonito vstopili v unijo preko turške meje, je včeraj stopil v veljavo. Na podlagi dogovora lahko migrante iz katerekoli države vrnejo iz EU v Turčijo. V zameno pa naj bi dogovor v prihodnosti omogočil odpravo vizumov za turške državljane, ki potujejo v EU. Turčija bo morala sprejeti svoje državljane ter tudi državljane tretjih držav, ki so v EU prišli iz Turčije in nimajo dovoljenja za bivanje ali so brez državljanstva. To pa bo veljalo tudi za države EU. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.10.2014 - 2.10.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost     1 novost
5. JAVNE FINANCE   6 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
Sklep o pravici nadomeščanja poslancev Državnega zbora Republike Slovenije
Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov v Mestni občini Koper, ki ga izvaja prevoznik
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o gospodarskem sodelovanju
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1755/2013 - DDV – davek na motorna vozila – obdavčitev blaga znotraj EU – nakup osebnih avtomobilov – povezane osebe
UPRS sodba II U 176/2013 - inšpekcijski postopek - ukrep inšpektorja za okolje - odpadki - odlaganje odpadkov - odstranitev odloženih odpadkov - okoljska škoda - inšpekcijski...
UPRS sodba II U 392/2013 - javni zavod - imenovanje direktorja javnega zavoda - dokazilo o izpolnjevanju pogojev - nepopolna vloga - poziv k dopolnitvi vloge
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (drugi senat)z dne 17. septembra 2014(*). Skandia America Corp. (USA), filial Sverige proti Skatteverket. „Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Direktiva 2006/112/ES – Skupina za DDV – Notranje izdajanje računov za storitve, ki jih opravi matična družba s sedežem v tretji državi za svojo podružnico, ki je članica skupine za DDV v državi članici – Obdavčljivost opravljenih storitev“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C‑7/13.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 625/2014 - odškodninska odgovornost delodajalca - nezgoda pri delu - objektivna odgovornost - delo na višini - krivdna odgovornost - soprispevek - nepremoženj...
VSM sodba I Cp 125/2014 - skupno premoženje zakoncev - delež zakoncev - odplačevanje posojila - darilna pogodba - nagib - pravna podlaga darilne pogodbe - ugotovitvena tožba...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Poročilu o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov za leto 2013, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2013 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za l, EPA 2070-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Poročilu o stanju na področju zavarovalništva, Letno poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2013 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2014, EPA 2095-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR OECD preprečuje prelivanje dobičkov