Dnevne zakonodajne novosti / 8. marec 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 10 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 62/2024 z dne 24.7.2024
TEMA DNEVA
Predlog novele zakona o službi v Slovenski vojski
Tema dneva

Poslanec Andrej Čuš je na poziv Sindikata vojakov Slovenije vložil predlog novele zakona o službi v Slovenski vojski (SV) za obravnavo po skrajšanem postopku. Razlog za pripravo novele zakona je stanje na kadrovskem področju v SV. Predlog zakona posega na tri področja, in sicer vrednotenje posebnosti opravljanja vojaške službe, bonitete za pripadnike in odprave nepravilnosti, ki so posledica preoblikovanj plačnega sistema javnih uslužbencev, in pokojninske zakonodaje. Čuš je ob vložitvi predloga izpostavil slabo kadrovsko sliko SV in dejal, da je treba urediti status pripadnikov SV in ustvariti boljše delovne pogoje za zaposlitev v vojski, če želimo zagotoviti nadaljnje delovanje in razvoj obrambnega sistema.

Sklicevanje na status sodnega izvedenca
Odbor za pravosodje je pripravil predlog zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, s katerim želi vlada celovito urediti to področje. Z dopolnilom so člani odbora v zakon vnesli tudi rešitev, po kateri se bodo sodni izvedenci tudi pri svojem delu "na trgu" znova lahko sklicevali na svoj status. Predlog sicer zagotavlja boljše preverjanje ohranjanja strokovne usposobljenosti in smernice, ki jih morajo izvedenci upoštevati pri svojem delu, ter uvaja širši nabor sankcij, ki so mogoče, če svojega dela ne opravljajo dovolj vestno. Ustanavlja strokovni svet, ki bo najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja.

Dopolnila ali nov zakon o integriteti
Parlamentarni odbor za pravosodje je sklenil, da bo o predlagani noveli zakona o integriteti in preprečevanju korupcije opravil javno predstavitev mnenj, saj želijo pred obravnavo na odboru pridobiti mnenja zainteresirane javnosti. Potekala bo v petek, 16. marca. Javna predstavitev mnenj naj bi med drugim odgovorila na vprašanje, ali ne bi bilo zaradi številnih predlaganih sprememb in dopolnitev zakona bolj smiselno k rešitvam pristopiti celovito in pripraviti nov zakon. Prav tako naj bi odgovorila na vprašanje, ali so predlagane rešitve res prava pot do izboljšanja sistemskega okvirja boja proti korupciji.

GDPR buri duhove
Nova uredba EU o varstvu podatkov, ki v veljavo stopa 25. maja, prinaša številne novosti, ki že zdaj dvigujejo veliko prahu. Vrstijo se opozorila evropskih medijev in telekomunikacijskih družb, da bodo imeli zaradi teh sprememb ameriški tehnološki velikani veliko prednost pred evropskimi pri uporabi podatkov, zbranih na internetu. Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR) med novosti prinaša natančneje opredeljeno privolitev posameznika za uporabo osebnih podatkov. Pravila bodo na evropskih tleh sicer morala spoštovati tudi ameriška podjetja, kot so Goolge, Apple in Facebook. Več o novi uredbi ter kako se pripraviti na nova pravila, lahko izveste tudi na TFL seminarju z dr. Natašo Pirc Musar in mag. Rosano Lemut Strle.

Spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Na ZZZS so pripravili predlog sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je v javni razpravi še do 15. marca. Predlog zaradi razvoja medicinske stroke prinaša spremembe pri nekaterih zastarelih ureditvah, odpravlja pravne praznine in nejasne ureditve, opušča nepotrebne določbe in se usklajuje z zakonodajo. Med drugim se po poročanju Televizije Slovenija (TVS) obeta širitev nekaterih pravic na področju zobozdravstva in ortodontskega zdravljenja. Predlog prinaša tudi nekatere spremembe pravil pri pravicah do zdraviliškega zdravljenja ter pravicah do zdravil in živil na recept.

Predlogi Levice neuspešni
Odbor DZ za gospodarstvo se je seznanil s predlogom novele zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in občin, s katero bi omejili plače vodilnih v teh podjetjih. Predlog za spremembe t.i. Lahovnikovega zakona so pripravili poslanci Levice, ki pa niso prepričali preostalih navzočih. Tudi predlog novele stanovanjskega zakona, s katerim so želeli v Levici občinam omogočiti, da bi lahko omejile višino tržnih najemnin, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, pa je sklenil odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Večina članov je menila, da bi bile potrebne drugačne rešitve, pomisleki so bili tudi glede ustavnosti.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)
Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020)
Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb
Odločba o razveljavitvi prve in druge povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev v državni zbor
Odločbe sodišč
UPRS Sodba III U 10/2017-13 - inšpekcijski postopek - ukrep inšpektorja za delo - posredovanje delavcev drugemu uporabniku - podjemna pogodba
VSL Sklep II Ip 3671/2017 - izvršba na podlagi izvršilnega naslova - izterjava preživnine - dolžnost preživljanja polnoletnega otroka, ki se redno šola - redno šolanje - ugasn...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D), nujni postopek, EPA 2668-VII
Predlog resolucije o energetskem konceptu Slovenije (ReEKS), EPA 2670-VII
Ostali dokumenti
FURS napačno obračunava prispevke