Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
251 Informacija o podpisu Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji 22015X0513(01) 13.5.2015 / 1 1
252 Informacija o podpisu Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 22016X0618(01) 18.6.2016 / 1 1
253 Informacija o začetku veljavnosti Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani 22005X1108(01) 27.6.2006 / 10 10
254 Informacija o začetku veljavnosti Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji 22005X1012(01) 27.6.2006 / 25 25
255 Informacija o začetku veljavnosti Sklepa št. 1/2006 Pridružitvenega sveta EU–Tunizija z dne 28. julija 2006 o spremembi Protokola 4 o opredelitvi izdelkov s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Evro-mediteranskemu sporazumu 22006X0929(01) 16.3.2007 / 66 66
256 Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Turčijo o sodelovanju Republike Turčije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 22014X0528(01) 28.5.2014 / 40 40
257 Informacija v zvezi s pričetkom veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Turčijo o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi 22004X0731(01) 31.7.2004 / 40 40
258 Informacije o podpisu sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani 22018X1126(01) 26.11.2018 / 1 1
259 Informacije o začetku veljavnosti Sklepa Pridružitvenega sveta EU-Tunizija št. 1/2005 o odstopanju od določb o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja, določenih v Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Republiko Tunizijo 22005X0924(01) 24.9.2005 / 1 1
260 Informacije o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Arabske republike Egipt v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 22018X0403(01) 3.4.2018 / 1 1
261 Informacije o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 22018X0403(02) 3.4.2018 / 2 2
262 Informacije v zvezi z začetkom veljavnosti sporazumov med Evropsko unijo in Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Republiko Srbijo ter Republiko Turčijo o sodelovanju Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Srbije oziroma Turčije v programu Unije „Obzorje 2020 – okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020)“ 22015X0919(01) 19.9.2015 / 1 1
263 Information on the entry into force of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Kingdom of Morocco concerning reciprocal liberalisation measures and the replacement of Protocols 1 and 3 to the EC-Morocco Association Agreement 22004X0203(02) 3.2.2004 / 0 0
264 Information relating to the entry into force of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part 22003X0122(01) 22.1.2003 / 0 0
265 Izmenjava pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Turčijo glede člena 3(3) Sklepa št. 1/80 Pridružitvenega Sveta 21981A0120(01) 11.3.1981 / 0 0
266 Obvestilo glede začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Ljudske republike Kitajske o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji mamil ali psihotropnih snovi 22009X0708(01) 8.7.2009 / 7 7
267 Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Protokola k Evromediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije 22016X0128(01) 28.1.2016 / 1 1
268 Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 22019X0612(01) 12.6.2019 / 30 30
269 Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 22018X0831(02) 31.8.2018 / 1 1
270 Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu na področju ribištva med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko 22007X0317(01) 17.3.2007 / 31 31
271 Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani 22019X0725(01) 25.7.2019 / 1 1
272 Obvestilo o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 22019X0318(01) 18.3.2019 / 1 1
273 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Republiko Libanon o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov v zvezi s trgovinskimi določbami Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Libanon na drugi strani 22018X0806(01) 6.8.2018 / 1 1
274 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22020X0116(04) 16.1.2020 / 4 4
275 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov 22012X1030(01) 30.10.2012 / 1 1
276 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 22018X0629(01) 29.6.2018 / 1 1
277 Obvestilo o začetku veljavnosti sporazuma v obliki Protokola med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov, ki se uporablja za spore v okviru trgovinskih določb Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani 22013X0228(03) 28.2.2013 / 3 3
278 Opomba glede začetka veljavnosti Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani 22006X0704(01) 4.7.2006 / 19 19
279 Priporočilošt. 1/2019Pridružitvenega sveta EU-Maroko z dne 4. decembra 2019 o odobritvi dvoletnega podaljšanja akcijskega načrta EU-Maroko o uveljavitvi prednostnega statusa (2013–2017) [2019/2159] 22019D2159 17.12.2019 / 108 108
280 Protocol for the accession of Tunisia to the General Agreement on Tariffs and Trade 21990A1004(01) 4.10.1990 / 0 0
281 Protokol k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji - Izjave 22005A0919(01) 21.6.2006 / 2 35
282 Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o splošnih načelih za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v programih Unije 22013A0427(01) 27.4.2013 / 2 5
283 Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 22014A1014(01) 14.10.2014 / 3 12
284 Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji 22007A0508(01) 8.5.2007 / 8 15
285 Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libanonsko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Libanonske republike v programih Unije 22015A0220(01) 20.2.2015 / 3 6
286 Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije 22015A0613(01) 13.6.2015 / 3 6
287 Protokol ki spreminja prilogi I in II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22008A0329(01) 29.3.2008 / 11 11
288 Sklep Sveta (EU) 2019/2156 z dne 7. oktobra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v okviru pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani glede sprejetja priporočila o odobritvi podaljšanja akcijskega načrta EU-Maroko o uveljavitvi prednostnega statusa (2013–2017) 32019D2156 17.12.2019 / 75 77
289 Sporazum Med Evropsko Skupnostjo in Kraljevino Maroko o nekaterih vidikih zračnih prevozov 22006A1229(02) 29.12.2006 / 18 27
290 Sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko 22004A0210(01) 10.2.2004 / 0 0
291 Sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Republiko Tunizijo 22004A0210(02) 10.2.2004 / 0 0
292 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Arabske republike Egipt v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 22017A1201(02) 1.12.2017 / 9 12
293 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) 22017A1201(01) 1.12.2017 / 3 6
294 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1 in 2 ter njunih prilog ter spremembah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani 22009A1128(01) 28.11.2009 / 83 125
295 Sporazum v obliki izmenjave pisem o spremembi člena 7 Priloge 6 k Dodatnemu protokolu, priloženemu k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo 21973A1123(01) 7.2.1974 / 0 0
296 Supplementary Internal Financial Agreement concerning the Supplementary Protocol signed on 30 June 1973 41977A1231(01) 31.12.1977 / 0 0
297 Začetek veljavnosti Sklepa št. 1/2005 Pridružitvenega sveta EU-Maroko z dne 4. avgusta 2005 o odstopanju od Protokola 4 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani, ter Kraljevino Maroko na drugi strani, glede opredelitve izdelkov s poreklom in načinov upravnega sodelovanja ( UL L 206, 9.8.2005, str.8 .) 22006X0329(01) 29.3.2006 / 1 1