Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2020 1 12.3.2020 Prisege

Revija Odvetnik
2. 2020 1 12.3.2020 In memoriam: Peter Breznik

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
3. 2020 1 12.3.2020 Prednovoletno srečanje z upokojenimi odvetniki

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
4. 2020 1 12.3.2020 Dan odvetniške pravne pomoči pro bono 2019

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
5. 2020 1 12.3.2020 Šestjezični pravni slovar (21.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
6. 2020 1 12.3.2020 Sodnik Miklavčič

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
7. 2020 1 12.3.2020 Vzročen primer

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
8. 2020 1 12.3.2020 Okrogla miza še vedno odmeva …

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
9. 2020 1 12.3.2020 O pobudi za varstvo zakonitosti v zadevah prekrškov

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
10. 2020 1 12.3.2020 Od Beograda do Bukarešte s kolesom

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
11. 2020 1 12.3.2020 Pravno priznanje spola

Maša Jerićević Šušteršič

Revija Odvetnik
12. 2020 1 12.3.2020 O pobudi za varstvo zakonitosti v zadevah prekrškov (Sinopsis/Synopse)

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
13. 2020 1 12.3.2020 70-letnica Košarkarske zveze Slovenije

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
14. 2020 1 12.3.2020 Sodno ali bančno unovčevanje izvršnice?

Miha Mohorko

Revija Odvetnik
15. 2020 1 12.3.2020 Obvezne razlage in pojasnila o uporabi Odvetniške tarife

Revija Odvetnik
16. 2020 1 12.3.2020 Uporaba pravil izvršbe v stečaju – pregled sodne prakse

Maja Lajevec

Revija Odvetnik
17. 2020 1 12.3.2020 Na margino okrogli mizi o neodvisnosti in nepristranosti sodstva

dr. Andrej Berden

Revija Odvetnik
18. 2020 1 12.3.2020 Seja Stalnega odbora v Lizboni

Klavdija Kerin

Revija Odvetnik
19. 2020 1 12.3.2020 Rehabilitacija vojnega zločinca Leona Rupnika (sodba VS RS I Ips 3425/2014, 8. oktober 2019)

Olivera Gomboc

Revija Odvetnik
20. 2020 1 12.3.2020 Alenka Košorok Humar: Hormonska joga

Irena Vovk

Revija Odvetnik
21. 2020 1 12.3.2020 Plenarna seja v Bruslju

Klavdija Kerin

Revija Odvetnik
22. 2020 1 12.3.2020 Je presuicidalni sindrom izražen že v rokopisu?

Borut S. Pogačnik

Revija Odvetnik
23. 2020 1 12.3.2020 O delu upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

Jana Huč Uršič

Revija Odvetnik
24. 2020 1 12.3.2020 Seje odborov CCBE

Klavdija Kerin in Janez Starman

Revija Odvetnik
25. 2020 1 12.3.2020 Poročilo o delu Mediacijskega centra OZS

Janez Starman

Revija Odvetnik
26. 2020 1 12.3.2020 Odvetnik in temeljni modeli udeležbe laikov pri sojenju (1.)

doc. dr. Boštjan Tratar

Revija Odvetnik
27. 2020 1 12.3.2020 Moj oče, zagovornik generala Rupnika

Jože Ilc

Revija Odvetnik
28. 2020 1 12.3.2020 Dr. Vesna Rijavec: Gospodarske pogodbe: tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov

dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
29. 2020 1 12.3.2020 Koš za smeti Ustavnega sodišča RS (Sinopsis/Synopse)

mag. Miha Šipec

Revija Odvetnik
30. 2020 1 12.3.2020 Vnovič o Družinskem zakoniku

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
31. 2020 1 12.3.2020 mag. Tomaž Pisk: »Pri svojem delu za žrtve spolnih zlorab bomo vztrajali«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
32. 2020 1 12.3.2020 O spremembah v odvetniškem poklicu

Pavle Pensa

Revija Odvetnik
33. 2020 1 12.3.2020 Franz Xaver Kappus: Hamlet v Ljubljani

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
34. 2020 1 12.3.2020 Koš za smeti Ustavnega sodišča RS

mag. Miha Šipec

Revija Odvetnik
35. 2020 1 12.3.2020 Nov mandat vodstvu in organom Odvetniške akademije OZS

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
36. 2020 1 12.3.2020 Dan ogroženih odvetnikov – 24. januar

Andreja Friškovec

Revija Odvetnik