Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2018 1 31.7.2018 Legalizacija po Gradbenem zakonu (GZ)

Aleksandra Velkovrh

revija Javna uprava
2. 2018 1 31.7.2018 Arbitrability of Concession Disputes. Digest of the Case Law of the Ljubljana Arbitration Centre and the Slovenian Courts

Marko Djinović in Peter Rižnik

revija Javna uprava
3. 2018 1 31.7.2018 Vzpostavitev kompetenčnega modela. Študija primera

Urša Grm, Andrej Kohont in Janez Stare

revija Javna uprava
4. 2018 1 31.7.2018 Skladnost navodila ZZZS za izvajanje desetega odstavka 137. člena ZDR-1 z legalitetnim načelom

Špela Lovšin

revija Javna uprava
5. 2018 1 31.7.2018 Pravna narava javnih dajatev v novi prostorski zakonodaji s poudarkom na taksi za neizkoriščena stavbna zemljišča

Jernej Podlipnik

revija Javna uprava
6. 2018 1 31.7.2018 Volitve in odpoklic župana

Blaž Milavec in Ciril Ribičič

revija Javna uprava