Dnevne zakonodajne novosti / 9. julij 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Sodstvo izkazuje dobre rezultate
Tema dneva

Sodni svet ugotavlja, da slovensko sodstvo kot celota še naprej izkazuje dobre rezultate, saj se število prejetih zadev še naprej zmanjšuje, sodišča obvladujejo pripad novih zadev, zmanjšuje se število nerešenih zadev, skrajšuje se tudi pričakovani čas rešitve zadev. Zlasti se zdi Sodnemu svetu pomembno, da se je bistveno zmanjšalo število nerešenih zadev, starejših od pet let, in sicer za 30 odstotkov, in nerešenih zadev, starejših od 10 let, za 35 odstotkov, kar pripisujejo spremembi metode ocenjevanja sodnikov, ki v ospredje ne postavlja več kvantitete, temveč kakovost sojenja. A sodni svet opozarja tudi na nekaj težav. Med drugim izpostavlja, da storilnost sodišč globalno pada, posebej ko gre za pomembnejše zadeve.

Prva seja odbora DZ za zunanjo politiko
Danes se bo na svoji prvi seji sestal odbor za zunanjo politiko, ki bo razpravljal o tožbi proti Hrvaški zaradi neizvajanja odločitve arbitražnega sodišča. Evropska komisija je namreč sredi junija po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški. Premier Miro Cerar je tedaj napovedal, da bo Slovenija vložila tožbo sama. Odhajajoča vlada pa je 21. junija sprejela sklep, da bo pred vložitvijo na sodišču EU z elementi tožbe seznanila tudi odbor za zunanjo politiko novega sklica parlamenta. Novi odbor bo sicer zasedal tudi v petek, ko bo na skupni seji z odborom za zadeve EU obravnaval gradivo za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve.

Postopek za hišne preiskave v DZ
Kolegij predsednika DZ je dal soglasje k novemu hišnemu redu v DZ. Med manjšimi popravki so predstavniki poslanskih skupin vanj vključili tudi določbo, ki ureja postopek ob izvedbi hišnih preiskav v prostorih DZ. V takšnih primerih se v skladu z novim hišnim redom takoj obvesti predsednika DZ, generalnega sekretarja in vodjo poslanske skupine oz. delovno telo, njihovi predstavniki pa so lahko navzoči pri izvedbi hišne preiskave. Obenem so med osebe, ki v DZ lahko vstopajo brez opravljanja vstopnih formalnosti, vključili tudi predsednike in generalne sekretarje parlamentarnih strank ter vabljene na slavnostne seje.

ReSET ni zbral dovolj podpisov
Pobuda volivcem za vložitev predloga za zbiranje podpisov podpore za vložitev predloga zakona o prepovedi objavljanja anket o podpori politikom in strankam, ki jo je dala zunajparlamentarna stranka ReSET, ni uspela zbrati dovolj podpisov. Zdaj bodo skušali odpreti razpravo o tem prek parlamentarnih strank. Še vedno so namreč prepričani, da je "evidentno, da se s pomočjo anket manipulira s podzavestjo volivcev in se tako vpliva na njihovo odločitev na dan volitev". Javnomnenjske ankete so po njihovem prepričanju v korist le tistim, ki jih naročajo.

Tuja otroška kardiologa bosta začela delati
Ta teden bo za urejanje razmer na področju otroške kardiologije pomemben. Na izredni seji DZ se jutri obeta sprejetje vladnih dopolnitev zakona o zdravniški službi, ki bodo omilile pogoje zaposlitve tujih strokovnjakov iz držav izven EU. Skupni parlamentarni odbor je predlog novele v četrtek podprl brez glasu proti. Na ljubljanski pediatrični kliniki pa danes začenjata delati kardiologa iz ZDA in s Hrvaške. Strokovni direktor klinike Janez Jazbec je napovedal, da bodo dokončni ambulantni razpored za otroško kardiologijo pripravili v tem tednu. Staršem so zato že začeli pošiljati obvestila o terminih pregledov njihovih otrok.

28 milijonov za Ljubljano
Država bo Mestni občini Ljubljana na podlagi sklenjene poravnave do konca leta plačala dobrih 28 milijonov evrov doslej premalo izplačanih sredstev od dohodnine za financiranje nalog in pristojnosti, ki jih glavno mesto zagotavlja za delovanje državnih organov, tujih predstavništev in mednarodnih organizacij, ki imajo sedež v Ljubljani. Na Mestni občini Ljubljana so izrazili zadovoljstvo nad sklenjeno poravnavo in spomnili, da so že ves čas opozarjali, da se Ljubljani dogaja krivica. V zadnjih štirih letih so se namreč sredstva iz dohodnine za opravljanje nalog glavnega mesta več kot prepolovila.(TFL)