Dnevne zakonodajne novosti / 7. februar 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 121/2023 z dne 1.12.2023
TEMA DNEVA
Novela SPZ: Živali so čuteča živa bitja
Tema dneva

Odbor DZ za pravosodje je pripravil dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki ga je v zakonodajni postopek vložila vlada. Predlog je podprlo sedem poslancev, proti pa je bil eden. Sprejeli so tudi dopolnilo poslancev LMŠ, SD, SAB, DeSUS in Levice, po katerem so živali čuteča živa bitja. Sicer so že na ministrstvu za pravosodje želeli živali opredeliti kot čuteča živa bitja, a v vladi za to ni bilo posluha. Predstavniki ministrstva so tudi zagotovili, da so predlagane rešitve v dobrobit državljanov in upnikov.(več)

Podpora za daljše zastaralne roke na področju spolnega nasilja
Odbor za pravosodje je brez glasu proti za obravnavo na seji DZ pripravil tudi dopolnjeni predlog dopolnitve kazenskega zakonika, ki so ga v zakonodajni postopek vložili v NSi. Po dopolnjenem predlogu se zastaralni roki za najhujša kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost podaljšajo za trikrat.(več)

SDH dobil soglasje k načrtu upravljanja naložb
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) dala soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020. Dokument vsebuje tudi načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti, je objavila vlada.(več)

Vlada o urejanju pomorske pilotaže
Vlada je dala soglasje SDH tudi k letnemu načrtu upravljanja za pomorsko pilotažo. Tega je SDH pripravil na podlagi sklepa vlade iz lanske pomladi. Natančna vsebina načrta ni znana, a iz dosedanjih informacij izhaja, da bo država pilotažo uredila kot gospodarsko javno službo, kakor zahteva tudi pomorski zakonik.(več)

Vlada o gospodarskih temah in okolju
Na včerajšnji seji je vlada med drugim tudi določila nov način usklajevanja nadomestila občini Krško zaradi nuklearke. Sprejela je predlog sprememb zakona o ohranjanju narave, ki se nanašajo na prenos direktive EU o habitatih, in sklenila tri anekse h koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin v letu 2020.(več)

Pahor o kandidatih za Splošno sodišče EU predvidoma prihodnji teden
Predsednik Borut Pahor bo predlog o kandidatih za dve mesti na Splošnem sodišču EU v državni zbor posredoval predvidoma v prvi polovici naslednjega tedna, so za STA sporočili iz predsednikovega urada.(več)

Podatki o čakalnih dobah skoraj v polovici primerov niso pravilni
Zdravstveni inšpektorat je lani opravil okoli 1900 pregledov na področju pacientovih pravic. Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti so med drugim preverjali ustreznost vodenja čakalnih seznamov. Inšpektorji so med drugim ugotovili, da v skoraj polovici primerov podatki o čakalni dobi za posamezno storitev pri izvajalcu niso resnični in ažurni.(več)

Sedmim občinam negativno mnenje za podeljevanje koncesij za zdravstvo
Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti podeljevanja koncesij za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v občinah Cirkulane, Tišina, Šempeter - Vrtojba, Naklo, Žiri, Škofljica in Mestni občini Koper. Vsem je izreklo negativno mnenje, ob tem pa podalo priporočila tudi ministrstvu za zdravje.(več)

Tudi o zaprtju računa v tujini je treba poročati Fursu
Na Finančni upravi RS (Furs) so zadovoljni, da jim vse več zavezancev samih sporoča podatke o odprtih računih v tujini. A hkrati opozarjajo, da jih je treba obvestiti tudi o zaprtju računa v tujini. Če te informacije nimajo, se namreč lahko zgodi, da izvedejo vračilo preveč plačanega davka na neobstoječ račun.(več)