Dnevne zakonodajne novosti / 5. december 2022
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 52/2024 z dne 21.6.2024
TEMA DNEVA
Za potrditev pripravljena še dva zakona iz davčnega paketa
Tema dneva

Odbor DZ za finance je za potrditev na plenarni seji pripravil predloga novel zakonov o davčnem postopku in o finančni upravi, dveh zakonov iz paketa davčne zakonodaje, ki ga je vlada pripravila jeseni. S prvo se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva, po kateri morajo operaterji spletnih platform davčnemu organu posredovati informacije o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki poslujejo prek teh platform. Z drugo pa sedanja koalicija odpravlja nekatere določbe, uveljavljene v času prejšnje vlade.(več)

V DZ ta teden izredna seja o interventnem zakonu za posredovanje ob visokih cenah energije
Poslanci bodo na petkovi izredni seji obravnavali interventni zakon za posredovanje ob visokih cenah energije, ki med drugim predvideva zagotovitev zmanjšanja porabe elektrike v času največjih obremenitev omrežja. Preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja volilne kampanje, pa bo znova poskušala zaslišati vabljene priče.(več)

Odbor DZ soglašal s predlogom novele zakona o trgovini
Odbor DZ za gospodarstvo je na petkovi seji soglasno potrdil predlog novele zakona o trgovini. Z novelo, o kateri bo DZ odločal na decembrski seji, se bodo izjeme za obratovanje prodajaln ob nedeljah in praznikih, ki jih je začasno uvedel eden od protikoronskih zakonov, uveljavile kot trajne.(več)

Državni svet danes o vetu na novelo zakona o dohodnini
Državni svet se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bo odločal o izglasovanju odložilnega veta na nedavno sprejeto novelo zakona o dohodnini. Zakon predstavlja korak k nižjim plačam, ukinjanju postopnega dviga splošne olajšave nasprotujejo predlagatelji. Ne strinjajo se še z nekaterimi drugimi rešitvami.(več)

Socialni partnerji s pripombami na predloge za pomoč gospodarstvu zaradi energetske draginje
Zakonske predloge za pomoč gospodarstvu zaradi energetske draginje je v petek obravnaval Ekonomsko-socialni svet (ESS). Niti delodajalska niti sindikalna stran s predlaganimi rešitvami nista v celoti zadovoljni, je pa bilo več pripomb pričakovano slišati od predstavnikov gospodarstva. Obe strani sta ob tem pozdravili pripravljenost vlade na dialog.(več)

V pripravi zakonodaja za spremenjen način imenovanja generalnega direktorja policije in direktorja NPU
Na ministrstvu za notranje zadeve in policiji pripravljajo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero bodo spremenili način imenovanja in razrešitve generalnega direktorja policije in direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), in sicer na način, da ne bosta odvisna od vsakokratne volje politike, so sporočili.(več)

Zagovornik ne vidi diskriminacije v obdavčitvi odpravnin z delodajalci povezanih oseb
Obdavčitev izplačane odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če je delavec z delodajalcem povezana oseba, po mnenju zagovornika načela enakosti ni diskriminatorna. Pri z delodajalci povezanih osebah velja utemeljeno povečano tveganje za zlorabe davčnega sistema, je zapisal zagovornik.(več)

Ustanovna seja novega sklica državnega sveta 12. decembra
Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je sklicala ustanovno sejo novega sklica državnega sveta, ki bo v ponedeljek, 12. decembra 2022. Na ustanovni seji bodo novoizvoljeni svetniki potrdili svoje mandate ter izvolili novega predsednika in podpredsednika.(več)

Ta teden na sodiščih začetek glavne obravnave v sojenju Kameniku
Na celjskem okrožnem sodišču bo ta teden stekla glavna obravnava v že tretjem sojenju Kristijanu Kameniku, ki mu obtožnica očita štirikratni umor v Tekačevem leta 1997. Na zatožno klop bo sedel tudi Robert Pevc, ki je obtožen, da je maja letos v Dravogradu umoril takrat 33-letno ženo.(več)

Evropskim potrošnikom se obeta boljša zaščita pri najemanju posojil
Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o direktivi za potrošniška posojila. Ta po njunih navedbah posodablja in povečuje zaščito potrošnikov, ki želijo najeti posojilo, na evropski ravni. S spremembami naj bi med drugim zagotovili, da bodo vsi s posojilom povezani podatki potrošniku na voljo v jasni in razumljivi obliki.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Sklep o uporabi Smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju
Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti
Odredba o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih postopkov za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva
Letni program statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd)
Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
Odločbe sodišč
VSRS Sklep X Ips 14/2022-56 - gradbeno dovoljenje - obnova postopka - stranski udeleženec - rok za obnovo postopka - poseg v ustavno pravico - prekinitev postopka do odločitve U...
VSM Sklep II Kp 34252/2021 - velika tatvina - poskus kaznivega dejanja velike tatvine - dejanje ni kaznivo dejanje - opis kaznivega dejanja - konkretizacija zakonskih znakov - ...
Gradiva v obravnavi DZ
Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 in seznanitev z izvedenim nadzorom nad delom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, EPA 0461-IX
Ostali dokumenti
Terminološki kotiček: Matematična in gospodinjska logika pri analiziranju poslovanja