Dnevne zakonodajne novosti / 10. julij 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
EU proti pranju denarja
Tema dneva

V EU je začela veljati peta evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja. Nova pravila prinašajo več preglednosti glede dejanskega lastništva podjetij in obravnavajo tveganja, povezana s financiranjem teroristov. Države članice bodo morale novo direktivo prenesti v pravni red do 10. januarja 2020. Med pomembnimi izboljšavami so tudi omejitev uporabe anonimnih plačil s predplačniškimi karticami, vključno z menjalnimi platformami za virtualne valute v okviru pravil o preprečevanju pranja denarja, več zahtev glede preverjanja strank, zahteve po strožjem preverjanju tretjih držav z visokim tveganjem ter več pooblastil za nacionalne finančno-obveščevalne enote in tesnejše sodelovanje med njimi.

LMŠ predala predlog koalicijske pogodbe
V LMŠ so potencialnim koalicijskim partnerjem predali predlog koalicijske pogodbe, ki so ga čez vikend dopolnili s predlogi, o katerih so se uskladili minuli teden. Iz posameznih strank je slišati, da besedilo predloga še ni povsem to, kar bi si želeli. Pogajanja o njem bodo nadaljevali danes. V predlogu ugotavljajo, da bo eden največjih izzivov sprememba zdravstvenega sistema, v katerega nameravajo pripeljati regulirano konkurenčnost. Prioriteta bo skrajševanje čakalnih vrst, v nacionalni program odprave čakalnih vrst pa naj bi bili vključeni javni zavodi, koncesionarji in zasebniki, pri čemer bo glavni kriterij cenovno najugodnejša ponudba.

eDavki z novo podobo
V okviru obsežne prenove informacijskega sistema Finančne uprave RS (Furs) je zaživel grafično prenovljen portal eDavki. Do konca leta bo sledila druga faza prenove, ko bodo državni davčni portal ponudili fizičnim osebam tudi kot mobilno aplikacijo, v letu 2019 pa sledijo še tehnične nadgradnje in poenostavitve za podjetnike in podjetja. Poleg grafične prenove se portal eDavki ponaša tudi z novo strukturo vsebine strani, kar uporabnikom omogoča lažje iskanje informacij. Odslej imajo na enem mestu opis storitve, ki jih vodi do oddaje obrazca. Zato bo Furs postopoma umaknil obrazce s svojih spletnih strani.

Izvlečni tir v mejah investicije ocene
Direkcija RS za infrastrukturo je s konzorcijem gradbincev, ki ga vodi Kolektor Koling, zaradi dodatnih del sklenila aneks k pogodbi za izvlečni tir, s čimer se je investicija, ki bi morala prvotno stati 5,9 milijona evrov, podražila za 1,3 milijona evrov brez DDV. Do aneksa je prišlo zaradi ugotovljenih vplivov vse večje gostote železniškega prometa na železniško infrastrukturo, so povedali v direkciji. Poudarili so, da kljub povečanju pogodbene vrednosti del ocenjena investicijska vrednost ni bila prekoračena in da so dodatna dela sofinancirana z evropskimi sredstvi. Poleg tega je vsa dodatna dela s cenami potrdil inženir direkcije.

Kovačič se še pritožuje
Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič v skladu z napovedmi ne popušča v misiji, da z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi onemogoči začetek veljave zakona. Na Vrhovno sodišče naj bi vložil pritožbo tudi na poročilo Državne volilne komisije (DVK) o izidu glasovanja na ponovljenem referendumskem glasovanju, na katerem vlada ni sodelovala kot organizator referendumske kampanje. Po njegovi oceni je bil namreč tudi ponovljeni referendum "še en poskus v enakih okoliščinah". Zakon tako verjetno še kar nekaj časa ne bo začel veljati, naloga nove vladne koalicije, če bo do nje prišlo, pa bo tudi sprejem odločitve, kako naprej s projektom.

Ali bomo še vedno premikali ure?
Evropska komisija je prejšnji teden začela javno posvetovanje o ureditvi poletnega časa. Državljani EU lahko do 16. avgusta izpolnijo spletni vprašalnik, v katerem lahko izrazijo svoje mnenje o premikanju ure dvakrat letno. Posvetovanje je del nedavno začete ocene direktive EU o poletnem času, s katero želi komisija ugotoviti, ali bi bilo treba pravila o spreminjanju ure spremeniti. Oceno direktive je z resolucijo o poletnem času zahteval Evropski parlament, ki je od komisije zahteval tudi pripravo sprememb, če bodo potrebne. V primeru prekinitve spreminjanja časa pa bi se države same odločile za stalni poletni ali zimski čas.(TFL)