Dnevne zakonodajne novosti / 16. oktober 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 52/2024 z dne 21.6.2024
TEMA DNEVA
Poslanci ostajajo brez dodatnih privilegijev
Tema dneva

Novela zakona o poslancih, ki med drugim spreminja tudi pogoje prenehanja poslanskega mandata, naj ne bi imela več zadostne podpore v DZ. Po neuradnih informacijah potekajo pogovori o tem, ali bodo o noveli vendarle glasovali ali pa jo umaknili z dnevnega reda. Pod predlog se je sicer prvotno podpisalo 74 poslancev iz večine strank. Izjema so bili poslanci Levice in NSi, ki so proti noveli glasovali tudi na seji mandatno-volilne komisije DZ minuli teden. V javnosti so se po razpravi o noveli pojavili številni očitki o privilegijih poslancev.(več)

Levica predlaga umik razbremenitev pri dohodnini
Levica bo na današnji seji odbora DZ za finance predlagala, da se načrtovane razbremenitve pri dohodnini umakne iz obravnave predloga davčnih sprememb. Z njimi namreč vlada razbremenjuje zgolj najbogatejše, opozarjajo. Če bo predlog zavrnjen, pa bodo z dopolnilom predlagali črtanje dohodninskega dela sprememb, ki je zanje najbolj problematičen.(več)

Prehranski varuh za obrazložitev zakonskih določb
Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič veliko pozornosti namenja nepoštenim praksam v verigi (zakon o kmetijstvu jih navaja 23), pri tem pa ugotavlja, da deležniki isto nepošteno prakso različno razumejo. Po njegovem mnenju bi moral pripravljavec zakona obrazložiti oz. tolmačiti, kaj pravzaprav pomeni določena nepoštena praksa.(več)

Ob sporu med ustavnima sodnikoma skrb za ugled sodišča
Spor med ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Accettom še naprej odmeva. Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je zagotovil, da razloga za Accettov odstop ni, ustavnemu sodišču pa je kljub trenutnemu "notranjemu nemiru" še mogoče zaupati. Pravnika Ernest Petrič in Saša Zagorc pa sta opozorila na skrb za ugled ustavnega sodišča.(več)

Slovenski proračunski načrt za leto 2020 že v Bruslju
Evropska komisije je na svojih spletnih straneh že objavila osnutek slovenskega proračunskega načrta 2020, v katerem je začrtana smer javnofinančne politike v prihodnjem letu. Gre za dokument, ki ga morajo članice EU v sklopu usklajevanja javnofinančnih politik do sredine oktobra poslati Evropski komisiji.(več)

Odpoved koncesijske pogodbe Lekarni Bitenc ni bila zakonita
Vrhovno sodišče je ob ponovnem odločanju o sporu med Molom in Lekarno Bitenc presodilo, da odpoved koncesijske pogodbe ni bila zakonita. Kot so pojasnili, lekarniška dejavnost predstavlja socialno javno službo, zato se v tem primeru ni mogoče neposredno opreti na določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe.(več)

Varuh konkurence Agrokorju izrekel globo v višini 53,9 milijona evrov
Agencija za varstvo konkurence je Agrokorju zaradi nepriglasitve koncentracije ob prevzemu kostelske polnilnice vode Costella izrekla globo v višini 53,9 milijona evrov, odgovorni osebi pa 5000 evrov globe. Oba sta že napovedala vložitev zahteve za sodno varstvo, zato odločba še ni pravnomočna.(več)

O primeru Novič bo vendarle odločalo ljubljansko višje sodišče
Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog, da bi o pritožbi na sodbo, s katero je bil Milko Novič oproščen umora Janka Jamnika, razsojalo katero drugo in ne ljubljansko višje sodišče, je poročal časnik Dnevnik. Sodniki so ocenili, da napačna odločitev konkretnega senata še ne pomeni okrnitve videza nepristranskosti celotnega sodišča.(več)

EU še brez odločitve o Severni Makedoniji in Albaniji
Ministri EU za evropske zadeve zaradi blokade Francije včeraj v Luksemburgu niso uspeli sprejeti odločitve o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, čeprav obe državi izpolnjujeta pogoje za ta korak. O tem bodo zdaj konec tedna v Bruslju odločali voditelji članic EU.(več)