Dnevne zakonodajne novosti / 1. februar 2023
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 11 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2023 z dne 20.3.2023
TEMA DNEVA
Ustavno sodišče ni uvedlo omejitve delovnega časa za zdravstvene delavce
Tema dneva

Ustavno sodišče z odločitvijo ob presojanju ustavnosti določb zakona o zdravstveni dejavnosti ni uvedlo splošne omejitve delovnega časa za zdravstvene delavce, so zapisali v sporočilu za javnost. Tako so se odzvali na interpretacije, da naj bi omejitev dela na 48 ur močno ogrozila delovanje zdravstvenega sistema. Z odločitvijo sodišče sploh ni poseglo v veljavno ureditev, kot je urejena v slovenskem pravnem redu in kot jo narekuje tudi pravo EU, so zatrdili. V izreku odločbe je namreč zapisano le, da sporni odstavek ni v neskladju z Ustavo.(več)

V javni razpravi predlog zakona za odpravo kazni za kršitve neustavnih covidnih odlokov
Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo poslalo predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, izvršenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19. Kot so sporočili, gre med drugim za vprašanja ustavitve teh postopkov in izvrševanja sankcij ter določitev organov odločanja v skladu z zakonom.(več)

Varuh človekovih pravic vložil zahtevo za presojo ustavnosti zakona o kazenskem postopku
Varuh človekovih pravic je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o kazenskem postopku. Po njegovem mnenju je protiustaven 169. člen, ki ne predvideva odgovora na pritožbo državnega tožilca zoper sklep zunajobravnavnega senata, s katerim je bila zavrnjena zahteva za preiskavo.(več)

DZ v petek na izredni seji o dodatku k plačam pravosodnih funkcionarjev in zakonu o državni upravi
Poslanci se bodo v petek na zahtevo koalicije sestali na izredni seji, na kateri bodo med drugim obravnavali vladni predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, je sklenil kolegij predsednice DZ. Na dnevnem redu bo tudi vladni predlog novele zakona o državni upravi. DZ bo omenjena zakona obravnaval po nujnem postopku.(več)

Nevladne organizacije in občine lahko kandidate v svete zdravstvenih zavodov predlagajo do 16. februarja
Ministrstvo za zdravje poziva občine in nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic, da predlagajo kandidate za predstavnika uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država. Rok za prijavo na poziv, ki so ga objavili 17. januarja, so podaljšali do 16. februarja, je razvidno s spletne strani.(več)

Prednostna naloga reforme medijske zakonodaje bo zaščita neodvisnosti STA in RTVS
Ministrica za kulturo Asta Vrečko napoveduje reformo celotne medijske zakonodaje, ki jo predvideva že koalicijska pogodba. Prednostna naloga bo po njenih zagotovilih zaščita neodvisnosti Slovenske tiskovne agencije (STA) in Radiotelevizije Slovenija (RTVS), da bosta lahko nemoteno izvajali javno službo.(več)

Socialna zbornica razmišlja o tožbi proti državi zaradi neplačevanja pripravništva
Socialna zbornica Slovenije opozarja, da je država po zakonu dolžna plačevati pripravništvo za socialne delavce, česar pa ne počne. Ker so ministrstvo za delo že večkrat opomnili na to, a brez uspeha, razmišljajo, da bi zaradi neplačevanja pripravništva vložili tožbo na sodišču.(več)

Slovenija izboljšala rezultate pri prenosu evropskih direktiv
Slovenija ima pri prenosu evropskih direktiv še vedno težave, a jih je zmanjšala najbolj od vseh članic EU, kaže včeraj objavljeno poročilo Evropske komisije. Delež neprenesenih direktiv je leta 2021 znašal 1,2 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj kot leta 2020. Vendar pa se je povečal delež nepravilno prenesenih direktiv.(več)

Za državljane Ukrajine, Moldavije in BiH pri pridobivanju nepremičnine v Sloveniji velja vzajemnost
Postopki za ugotavljanje vzajemnosti v primerih, ko želijo tujci pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji, od lani veljajo tudi za državljane BiH, Ukrajine in Moldavije. Te so namreč pridobile status države kandidatke za vstop v EU, odtlej pa imajo njihovi državljani to pravico, če obstaja vzajemnost.(več)

Revizorji EU: Nadzor nad evropskim trgom elektrike nepopoln
Revizorji evropskega računskega sodišča ugotavljajo, da je nadzor evropskega trga elektrike nepopoln. Povezovanje nacionalnih trgov, ki bi se moralo po prvotnih načrtih zaključiti že leta 2014, medtem še vedno ni končano, dodajajo. Povezanost trgov elektrike je sicer pomembna tudi v luči trenutne energetske krize.(več)