Dnevne zakonodajne novosti / 7. marec 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Konec korporacijskih pritiskov multinacionalk
Tema dneva

Investicijski sporazumi med članicami EU, ki vsebujejo arbitražni način reševanja sporov v zvezi z zaščito naložb, niso v skladu s pravom EU, izhaja iz sodbe Sodišča EU v primeru presoje sporazuma med Nizozemsko in Slovaško. Nevladni sektor opozarja, da bi lahko imela sodba posledice za okoli 200 investicijskih sporazumov. Lahko bi pomenila veliko zmago tudi za okoljsko zaščito, so poudarili v nevladni organizaciji ClientEarth. Odločitev pomeni začetek konca arbitražnega načina reševanja investicijskih sporov ISDS v Evropi. "ISDS ni le nezaželeno orodje, ki omogoča multinacionalnim korporacijam pritisk na odločanje v javnem interesu, je tudi v neskladju s pravom EU," je poudaril odvetnik organizacije Laurens Ankersmit.

Priprava predpisov za prenovo CSD
Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo, za katero so bile pravne podlage sprejete že lansko leto, zaživeli 1. oktobra, je zagotovila ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Informativne izračune, ki bodo v primeru strinjanja uporabnikov z njimi postali končne odločbe centrov, pa bodo začeli centri izdajati 1. januarja 2019. Reorganizacija predvideva združitev sedanjih centrov v 16 območnih CSD, iz obstoječih 62 centrov pa bodo oblikovali 63 enot. Trenutno so po ministričinih besedah v pripravi predpisi o ustanovitvi CSD, ki jih bo vlada predvidoma sprejela konec marca ali v začetku aprila. Hkrati bo vlada imenovala tudi v. d. direktorje, ki bodo delo začeli 1. julija.

Predlog za sprostitev trga športnih stav
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je podprl predlog novele zakona o igrah na srečo glede prirejanja športnih stav, ki ga je vložil poslanec SMC Branko Zorman. Predlogu medtem nasprotujejo vlada, državni svet in Športna loterija. Z novelo zakona bi se sprostil trg športnih stav. Z vstopom tujih ponudnikov bi tudi ti plačevali koncesijske dajatve, s čimer bi zagotovili več denarja, hkrati pa omejili nenadzorovano igranje slovenskih igralcev pri tujih prirediteljih v tujini, je povzel Zorman. Vlada predloga ne podpira, ker med drugim ne naslavlja celovite usklajenosti področja iger na srečo s pravnim redom EU.

Koalicija čaka na zadnji predlog zdravstvenega zakona
Na ministrstvu za zdravje so v izjavi za STA poudarili svoje prizadevanje, da bi vlada predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejela še v marcu. V koaliciji pa so nezadovoljni, ker še niso prejeli zadnjega predloga zakona. Zdi se jim nerazumljivo, da je ministrstvo predlog prej poslalo socialnim partnerjem. Ministrstvo pojasnjuje, da so pred vnovičnim posredovanjem predloga koaliciji želeli tega v največji možni meri uskladiti s socialnimi partnerji. Ministrstvo je zato v sklopu posebne pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta organiziralo deset usklajevalnih sestankov.

Ustavni zakon za zaščito NLB
Poslanci SDS in NSi so v parlamentarno proceduro vložili ustavni zakon za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS. Z njim želijo preprečiti škodo, ki nastaja slovenskim bankam zaradi ravnanja Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog v nekdanji zagrebški podružnici LB. Tako bi v enem od novih členov, 22.i členu, Novi ljubljanski banki prepovedali izplačilo zahtevkov na podlagi sodb hrvaških sodišč. NLB bi morala uporabiti vsa pravna sredstva, da prepreči izvrševanje teh sodb. Slovenskim sodiščem pa bi naložili, naj ne izvajajo sodnih odločb v zvezi z omenjenimi zahtevki.

Podlaga za ustanovitev čebelarske akademije
Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za plenarno sejo pripravil predlog novele zakona o kmetijstvu. Novela zakona daje podlago za ustanovitev čebelarske akademije, izboljšuje odnose v verigi preskrbe s hrano in vpeljuje možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, s čimer se uvaja nova oblika dela, od katerega se plačujejo prispevki. Čebelarska akademija bi bila, kot je pojasnil kmetijski minister Dejan Židan, ustanovljena znotraj Kmetijskega inštituta Slovenija kot posebna enota. "Želimo združiti znanje in ga na plačljivi način ponuditi povpraševanju iz tujine," je poudaril.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
Uredba o državnem prostorskem načrtu za Varovano parkirišče Brdo zahod s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi
Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP)
Zakon o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (MVKPZDO)
Odločbe sodišč
UPRS Sodba III U 113/2017-15 - dostop do informacij javnega značaja - informacija javnega značaja - obstoj dokumenta - delni dostop - varovanje nemotenosti dela državnih organov
UPRS Sodba I U 535/2016-9 - dohodnina - akontacija dohodnine - pogodbeno razmerje - poslovodna oseba - posojilo - navidezna (simulirana) pogodba - skupno premoženje - načelo s...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C), skrajšani postopek, EPA 2665-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A), skrajšani postopek, EPA 2664-VII
Ostali dokumenti
Zakaj sanacija bolnišnic?