Dnevne zakonodajne novosti / 2. marec 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 10 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Brez omejitev stroškov za trgovalne račune posameznikov
Tema dneva

Ustavno sodišče je ugodilo pobudi nekaterih bank in borznoposredniških hiš ter razveljavilo prvi in drugi stavek četrtega odstavka 48. člena zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki omejuje stroške trgovalnega računa posameznika. Državni zbor naj ne bi izkazal obstoja javne koristi za omejitev teh stroškov. Ob ukinitvi registrskih računov, na katerih so ljudje hranili premoženje iz lastninjenja v začetku 90. let, smo kot eno od možnosti dobili odprtje trgovalnih računov. Ker z registrskimi računi ni bilo stroškov, je DZ za trgovalne račune v zakonu omejil višino vseh stroškov v odvisnosti od vrednosti premoženja na njem. Po presoji ustavnega sodišča je to prekomeren poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude.

V noveli energetskega zakona le nujne spremembe
Vlada je sprejela predlog novele energetskega zakona, ki vključuje nujne spremembe, povezane z implementacijo dveh evropskih direktiv, ustavne odločbe ter smernic za državno pomoč za okolje in energijo. Če Slovenija določb iz direktiv ne implementira v zakonodajo, jo lahko doleti kazen. Glede na odločbo ustavnega sodišča pa je treba v zakon dodati postopek pridobitve plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist. Vlada je sicer na seji sprejela tudi predlog resolucije o energetskem konceptu Slovenije.

Novela za boljši položaj romske skupnosti
Vlada je za obravnavo v DZ pripravila novelo zakona o romski skupnosti v Sloveniji, ki spreminja sestavo Sveta romske skupnosti RS kot krovne organizacije v odnosu do oblasti. Za izboljšanje bivanjskih razmer romske skupnosti pa z novelo tudi odpravljajo nekatere pomanjkljivosti veljavnega zakona. Po novem je predvidenih več posebnih ukrepov, kadar občine ne uredijo razmer, zaradi katerih je v naseljih ogroženo zdravje prebivalcev. Prav tako je predviden interventni program za ureditev bivalnih razmer, vse s ciljem dviga socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti. Hkrati novela usklajuje določbe o financiranju z lanskimi spremembami zakona o financiranju občin.

Operativni program varstva pred hrupom
Vlada je sprejela operativni program varstva pred hrupom, ki je namenjen izboljšanju kakovosti življenja ljudi, ki živijo v bližini s prometom obremenjenih železniških prog in cest. S premišljenim načrtovanjem in izvedbo ukrepov lahko namreč po prepričanju vlade preprečimo, da bi v okolju prišlo do prekomerne obremenitve s hrupom. Program obravnava območja, ki so v bližini 288 km železniških prog z več kot 30.000 prevozov vlakov na leto, območja, ki so v v bližini 607 km avtocest in hitrih cest ter 637 km glavnih in regionalnih cest z več kot tremi milijoni prevozov vozil na leto. Prav tako sta v program zajeta Ljubljana in Maribor kot poselitveni območji z več kot 100.000 prebivalci.

Pametne pogodbe lahko pospešijo poslovanje
Tehnologija veriženja podatkovnih blokov oz. blockchain pomembne novosti prinaša tudi v pravo s pametnimi pogodbami, ki zagotavljajo avtomatizirano izvrševanje pogodbenih zavez. To po besedah odvetnika Aljaža Jadeka iz odvetniške pisarne Jadek in Pensa lahko pospeši potek poslovanja ter zmanjšuje tveganja, vendar ima tudi pomanjkljivosti. Blockchain tehnologija omogoča sestavo pametne pogodbe, ki sicer vsebuje vse sestavine klasične pogodbe, vendar pa programska koda, ki jo vsebuje verižni blok, ne le definira dogovor, temveč ga tudi izvede, je na konferenci, ki jo je organizirala družba Prosperia, pojasnil Jadek. Z razvojem teh pogodb bi lahko upadla potreba po posrednikih, kot so banke in notarji.

Evropski dogovor o napotenih delavcih
Pogajalci institucij EU so dosegli okvirni dogovor o občutljivem in kompleksnem vprašanju napotenih delavcev. Poudarjajo pomen kompromisa in njegovo uravnoteženost, o sami vsebini pa niso povedali veliko. Iz skopih informacij je razbrati, da se v glavnem ohranja dogovor članic unije, dosežen oktobra lani. "Možen dogovor določa načelo enakega plačila za enako delo na enakem mestu ter zagotavlja več pravne gotovosti tako za delavce kot za delodajalce," so poudarili pogajalci v skupni izjavi, nato pa so podobno izpostavili še na skupni novinarski konferenci.(TFL)