Št. Vrsta dokumenta Opravilna št. Datum odločitve Datum vloge Vrsta rešitve Napadeni akt
1 sklep Up-337/13, U-I-112/13 10.9.2014 8.4.2013 zavrženje zavrženje Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1054/2012 z dne 23. 1. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. P 180/2011 z dne 20. 1. 2012 Zakon o varstvu okolja (Ura...
2 sklep U-I-102/14 10.9.2014 7.5.2014 zavrženje Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 93/13) (ZVO) Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) (ZGJS) Uredb...
3 odločba U-I-88/10 22.11.2012 1.4.2010 ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zakonom Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09) (ZVO), 3. odst. 149. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, š...
4 odločba U-I-51/06 15.6.2006 20.2.2006 razveljavitev ali odprava Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06 in 39/06 - ur. p. b.) (ZVO-1), 2. odst. 188. čl.