Dnevne zakonodajne novosti / 9. marec 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 59/2024 z dne 16.7.2024
TEMA DNEVA
Vlada potrdila dvig denarne socialne pomoči
Tema dneva

Vlada je sprejela predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma denarne socialne pomoči zvišuje z 297,53 na 331,26 evra. Samske osebe bodo takoj po uveljavitvi zakona mesečno dobile 33 evrov več, pari brez otrok pa 53 evrov mesečno več. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da po njihovih izračunih v finančnem načrtu ministrstva za delo ni prostora za predlagano povišanje. Ta denar bo treba najti s proračunskimi prerazporeditvami, so navedli in posvarili še pred t. i. pastjo neaktivnosti. V Delavski svetovalnici pa so ob predlogu vlade opozorili, da je znesek še vedno za okoli 50 evrov nižji od izračunanega osnovnega zneska minimalnega dohodka iz leta 2009.

Poslanci so za volitve 10. junija
Vodje poslanskih skupin, ki so opravili posvetovanja s predsednikom republike Borutom Pahorjem, so predsedniku predlagali, naj državnozborske volitve razpiše za 10. junij. Mandat aktualnemu sklicu DZ poteče 1. avgusta, volitve pa lahko potekajo najprej dva meseca in najpozneje petnajst dni prej. Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek se zavzema, da do volitev pride čim prej, "da ne pride do škodljivih kadrovanj in sklepanja škodljivih pogodb". Posvet je bil sicer namenjen tudi predvidenim kandidacijskim postopkom. Kandidata za novega guvernerja Banke Slovenije naj bi tako predsednik republike predlagal po volitvah.

Vlada potrdila novelo zakona o nalezljivih boleznih
Vlada je podprla predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki je prišel iz poslanskih vrst SMC, podpise pa so prispevali tudi poslanci DeSUS. Novela zakona predvideva več ukrepov, ki naj bi znova dvignili raven precepljenosti na 95 odstotkov, kolikor je potrebno za kolektivno imunost družbe. Poslanci predlagajo dodatni program v elektronskem registru cepljenih oseb, v okviru katerega bi sistem necepljene osebe evidentiral in podatke poslal pristojnim službam. Predlagajo tudi, da starši otrok več ne bi mogli podati vloge za opustitev cepljenja neposredno pred komisijo za cepljenje. Otroci, ki ne bi bili cepljeni zaradi nemedicinskih razlogov, pa ne bi mogli biti vpisani v javne oz. javnofinancirane vrtce.

Novela zakona o nepremičninskem posredovanju
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je dokončal obravnavo predloga novega zakona o nepremičninskem posredovanju. Veljavni zakon sega v leto 2003, z novim zakonom pa se postavlja nov pravni okvir za delovanje nepremičninskih družb, in sicer s ciljem povečanja stopnje varovanja interesov potrošnikov kot tudi pravne varnosti potrošnikov in nepremičninskih družb. Poleg vrste dopolnil na podlagi pripomb pravnikov državnega zbora so člani odbora potrdili tudi predlog Levice, da se najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje pri najemu nepremičnin določi v višini ene mesečne najemnine.

Greco: Slovenija je lahko zgled
Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco pozdravlja uravnoteženo zastopanost žensk in moških v slovenski vladi. Več dela pa državo čaka pri preprečevanju konfliktov interesov, so zapisali v poročilu. V organizaciji TI Slovenia in Komisiji za preprečevanje korupcije so izpostavili navedbe, da morajo pristojni organi zagotoviti zadostna sredstva za delovanje KPK. Greco je pohvalil tudi delovanje slovenske policije, s čimer je ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar v splošnem zadovoljna. Glede priporočil, da naj posebno pozornost namenijo vključevanju žensk v policijo na vseh ravneh, pa je izpostavila, da ministrstvo že več let vlaga napore v krepitev enakosti spolov in se razmere izboljšujejo.

Novo orodje za etažne lastnike
Družba Izberem.si je predstavila sistem za zbiranje ponudb na področju storitvene dejavnosti. Z njim želijo etažnim lastnikom brezplačno omogočiti prevzem nadzora nad stroški, ki jih zaračunava upravnik. Sistem po navedbah ustanoviteljev lastnikom omogoča transparentno odločanje za najboljšo ponudbo brez posredniških stroškov. Deluje kot neposredna povezava iskalca (upravnika) in ponudnika (izvajalca) storitve. Celoten postopek zbiranja in odločanja pa poteka pred očmi lastnikov. Predstavniki združenja etažnih lastnikov so prizadevanja pozdravili, a opozorili, da je potrebna sistemska ureditev. Ponovno so pozvali zakonodajalca k nujnim spremembam.(TFL)