Dnevne zakonodajne novosti / 15. december 2022
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 8 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 52/2024 z dne 21.6.2024
TEMA DNEVA
Zakon glede posojil v švicarskih frankih razveljavljen
Tema dneva

Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Presodilo je, da niso izpolnjeni pogoji za retroaktivno veljavo zakona, kot jih določa ustava. Pri tem je bila ključna določba 5. člena, ki je opredeljevala valutno kapico. Bančni sektor, ki je dal pobudo za ustavno presojo, pravi, da je odločitev pomembna za zaupanje v pravni red. Pobudniki zakona Združenje frank pa so razočarani.(več)

Ustavno sodišče potrdilo neustavnost ene od določb stečajnega zakona
Določba stečajnega zakona, po kateri odpust obveznosti v postopkih osebnega stečaja ni možen, če so bile dolžniku ob kršitvi sodelovalne dolžnosti obveznosti že odpuščene pred manj kot desetimi leti, je po ugotovitvah ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. DZ mora ustrezne popravke zakona sprejeti v letu dni.(več)

Obveznost plačevanja stroškov za bivanje brez privolitve v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda ni v neskladju z ustavo
Določba zakona o socialnem varstvu, po kateri so osebe, ki so bile v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda nameščene brez privolitve na podlagi 75. člena zakona o duševnem zdravju, med obravnavo tam dolžne plačati stroške bivanja in oskrbe, po presoji ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo.(več)

Odbor DZ za okolje z zeleno lučjo zakonskim rešitvam za odpravo posledic požara na Krasu
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je opravil drugo obravnavo predloga dopolnitev zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo je vlada pripravila po požaru na Krasu. Z njimi požar v naravnem okolju uvršča med naravne nesreče, s tem pa omogoča uporabo sredstev državnega proračuna za odpravo njegovih posledic, tudi tistih na Krasu.(več)

Boštjančič: Jamstvena shema za mlade neizvedljiva
Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade je po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča napisan tako slabo, da je neizvedljiv. "Do danes še niti en prebivalec Slovenije po tem zakonu ni dobil kredita," je včeraj povedal v DZ. Namesto tega na ministrstvu pripravljajo stanovanjsko shemo, ki jo bodo predstavili v kratkem.(več)

Vojaška sindikata Goloba opozorila na neskladnost predloga novele zakona o službi v SV s predpisi o delu
Vojaška sindikata predsednika vlade Roberta Goloba pozivata, da naj ustavi postopek sprejemanja novele zakona o službi v Slovenski vojski (SV) oz. naj se zakon popravi do te mere, da bo skladen s splošnimi nacionalnimi predpisi iz delovnega področja in odločitvami sodišč. Dodala sta, da se obrambno ministrstvo na njune pozive ni odzvalo.(več)

Ministrici Bobnar prenehal mandat, Golob očitke o vmešavanju v delo policije zavrača
DZ se je včeraj seznanil z odstopom ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, s čimer ji je prenehala funkcija ministrice za notranje zadeve. Tudi sicer je bila seja, na kateri je na poslanska vprašanja odgovarjal premier Robert Golob, v znamenju ministričinega odstopa in očitkov o političnem vplivanju na policijo, ki jih premier zavrača.(več)

Skupščina ZZZS potrdila finančni načrt za prihodnje leto
Skupščina ZZZS je sprejela finančni načrt za 2023, soglasje h kateremu mora do konca leta podati še vlada. Vodstvo zavoda je ob tem opozorilo na negotove in nenehno spreminjajoče se okoliščine, v katerih je načrtovanje poslovanja izjemno zahtevno. Na številne pomisleke članov skupščine pa sta včeraj odgovarjala ministra za finance in zdravje.(več)

Evropski parlament predlaga skrajšanje roka za izdajo dovoljenj za energetske objekte OVE
Evropski parlament je podprl spremembe predloga komisije za povečanje uporabe obnovljivih virov energije (OVE), ki bodo pospešili postopke za izdajo dovoljenj za nove energetske objekte OVE. Kot so sporočili iz parlamenta, bo predlagana zakonodaja tudi zmanjšala odvisnost od fosilnih goriv, uvoženih iz Rusije.(več)

V EU dogovor o načrtu za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv
Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o načrtu za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv RePowerEU. Po sprejetju bodo lahko članice EU v svoje načrte za okrevanje in odpornost dodale investicije med drugim za povečanje uporabe obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in zmogljivosti za shranjevanje energije.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Uredba o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje
Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
Sklep o uporabi Smernic o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU
Naknadni pristop h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
Odločbe sodišč
VSM Sodba I Cp 428/2022 - invalidnina - pravična denarna odškodnina - delovna zmožnost - denarna satisfakcija - pravno priznana škoda - odškodnina - sprememba prvostopne sodbe
VSL Sklep II Cp 121/2022 - predlog za sodno ureditev meje - spornost meje - domneva močnejše pravice - katastrska meja - ustni dogovor - javno dobro - omejitev razpolaganja -...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine, EPA 0489-IX
Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 0488-IX
Predlog za imenovanje namestnice varuha človekovih pravic, EPA 0496-IX