Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2019 1 31.7.2019 Pravo EU ter javnopravni in regulatorni vidiki potrošniških kreditov v švicarskih frankih

Jorg Sladič in Verica Trstenjak

Revija Javna uprava
2. 2019 1 31.7.2019 Razširjena odgovornost proizvajalcev na primeru odpadne embalaže

Andrej Brezavšček

Revija Javna uprava
3. 2019 1 31.7.2019 Postopek podelitve koncesije: prednosti preglednosti pred formalnostjo

Aleksij Mužina

Revija Javna uprava
4. 2019 1 31.7.2019 Ustavna pravica do varstva osebnih podatkov v upravnem postopku in upravnem sporu – poudarki teorije in sodne prakse

Erik Kerševan in Rada Sitar

Revija Javna uprava
5. 2019 1 31.7.2019 Nove in stare dileme o vročanju v javno(u)pravnih postopkih

Polonca Kovač in Matjaž Remic

Revija Javna uprava
6. 2019 1 31.7.2019 Pomen glavne obravnave pri odločanju v upravnem sporu polne jurisdikcije

Nežka Dekleva

Revija Javna uprava
7. 2019 1 31.7.2019 Vpliv nove pravne ureditve sklepanja koncesijskih pogodb na področju gospodarskih javnih služb

Katja Štemberger

Revija Javna uprava