Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2019 3 23.4.2019 60-letnica Evropskega sodišča za človekove pravice

Petra Lamovec Hren

Revija Pravnik
2. 2019 3 23.4.2019 Nova ureditev avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu

Matija Damjan

Revija Pravnik
3. 2019 3 23.4.2019 Nagrade stečajnih upraviteljev kot sredstvo za doseganje ex post učinkovitosti insolvenčnih postopkov

Jaka Cepec

Revija Pravnik
4. 2019 3 23.4.2019 Stanko Lapajne, utemeljitelj mednarodnega zasebnega prava na Slovenskem in njegov prispevek k razvoju civilnega prava

Karmen Lutman

Revija Pravnik
5. 2019 3 23.4.2019 Likvidacija finančne družbe KB1909: genealogija krize in morebitne posledice

Mitja Stefancic

Revija Pravnik
6. 2019 3 23.4.2019 Komu (pravo) zvoni? O pravnem in družbeno-političnem izključevanju nedokumentiranih imigrantov

Matija Žgur

Revija Pravnik
7. 2019 1 28.2.2019 Vidovdanska ustava v luči različnih vizij jugoslovanstva

Igor Ivašković

Revija Pravnik
8. 2019 1 28.2.2019 Ustavnopravna povezanost med državo in cerkvijo v Sloveniji

Sebastijan Valentan

Revija Pravnik
9. 2019 1 28.2.2019 Inkriminacija tatvine storitve po nemškem zgledu: da ali ne?

Marko Šetinc , Damjan Korošec

Revija Pravnik
10. 2019 1 28.2.2019 Kritična analiza prava posvojitev v Indiji

Syed M. Aatif

Revija Pravnik
11. 2019 1 28.2.2019 Odvetnik in oblast – dr. Igor Rosina (1900– 1969)

Vladimir Simič

Revija Pravnik
12. 2019 1 28.2.2019 Prepoved finančne asistence v delniškem pravu – zgolj zaščita pred zaobidom ali samostojen pomen v sistemu pravil o ohranjanju kapitala?

Peter Podgorelec

Revija Pravnik