Dnevne zakonodajne novosti / 14. februar 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 8 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 121/2023 z dne 1.12.2023
TEMA DNEVA
Greco zaskrbljen zaradi preiskave v zadevi Kangler
Tema dneva

Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) je v ad hoc poročilu o Sloveniji, s katerim se je seznanila vlada, izrazila zaskrbljenost v zvezi z julija lani odrejeno parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler. Po mnenju Greca bi preiskava lahko pomenila neposredni pritisk politike na delo in delovanje pravosodnih organov. Komisija sicer intenzivno nadaljuje delo. Potem ko je ustavno sodišče zadržalo izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, v kolikor se nanašata na sodnike in državne tožilce, so povabili množico drugih prič.(več)

V SMC za avtentično razlago zakona za sanacijo bolnišnic
Poslanci SMC zahtevajo avtentično razlago 7. člena zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Za to so se odločili "zaradi nasprotujočih si razlag, nejasnosti in povzročene neenakosti" med bolnišnicami, ki so prejele sanacijska sredstva. Nekatere bolnišnice namreč morajo vrniti del teh sredstev.(več)

Interventni zakon neustrezno naslavlja skrajševanje čakalnih dob
Vlada ne podpira predloga zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema, ki ga je v DZ vložila poslanska skupina NSi. Ocenjuje namreč, da predlog nedopustno dolgih čakalnih dob ne rešuje ustrezno, prav tako ne problematike na področju dela zdravnikov.(več)

Vlada o kapitalskih naložbah in drugih gospodarskih temah
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na včerajšnji seji med drugim sprejela letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države, za upravljanje katerih je pristojna, za leto 2020. Gre za družbe Eles, SODO, Borzen, 2TDK, DRI, Holding Kobilarna Lipica in Slovenski državni gozdovi, ki bodo morale poročati pristojnim ministrstvom.(več)

Vlada tudi o študijskih programih in zdravstvenih koncesijah
Vlada je dala soglasje k vsebinam razpisa za vpis v magistrske in doktorske študijske programe druge oz. tretje stopnje ljubljanske univerze in novomeške fakultete za informacijske študije za študijsko leto 2020/2021. Izdala pa je tudi tri uredbe o podelitvi koncesije na področju zobozdravstvene dejavnosti ter eno na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.(več)

Odbor za kmetijstvo za večjo samooskrbo s prašičjim mesom
Odbor DZ za kmetijstvo se je na včerajšnji seji zavzel za večjo samooskrbo s prašičjim mesom. Kot so poudarili nekateri poslanci, tega ni mogoče zagotoviti brez izboljšanja celostne podpore prašičerejskemu sektorju, zato so vlado pozvali, naj prisluhne zahtevam prašičerejcev.(več)

Slovenija sprejela 182 priporočil glede človekovih pravic
Slovenija je sprejela 182 priporočil, ki jih je dobila v okviru tretjega univerzalnega periodičnega pregleda stanja človekovih pravic, 33 pa jih je zavrnila. Večina priporočil se nanaša na dodatno varstvo pravic migrantov, ukrepe na področju sovražnega govora in nediskriminacije ter zagotavljanje dodatnega varstva pravic Romov.(več)

Bruselj zaprl dve kršitvi Slovenije z okoljskega področja
Evropska komisija je kot uspešno rešeni zaprla dve kršitvi Slovenije z okoljskega področja, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Gre za postopka v zvezi z izpolnjevanjem zahtev direktive o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa in uredbe o recikliranju ladij.(več)

EU za usklajen odziv na novi koronavirus
Ministri za zdravje držav članic EU so se na izrednem zasedanju v Bruslju, na katerem so razpravljali o izbruhu novega koronavirusa, zavzeli za okrepljeno sodelovanje in skupno ukrepanje proti covidu-19. V sklepih so poudarili sprejem ustreznih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ki je izbruhnil na Kitajskem.(več)